(Chinh phu.vn) – Chương trình nước sạch và vệ sinh cho các thị trấn nhỏ tại Việt Nam được triển khai hiệu quả tạo tiền đề thuận lợi để tiếp tục thực hiện giai đoạn III của Chương trình.

Theo đánh giá của Hội Cấp thoát nước Việt Nam, Chương trình Nước và vệ sinh cho các thị trấn nhỏ tại Việt Nam do Phần Lan tài trợ đã trải qua giai đoạn I và II. Đến nay, đã có hơn 17.000 hộ dân với trên 68.000 người dân được hưởng lợi từ các dự án thuộc Chương trình.

Trong giai đoạn này, các địa phương đã hoàn thành việc quản lý, vận hành và bảo dưỡng cơ bản ở tất cả 9 hệ thống cấp nước đi vào hoạt động trong năm 2013. Trong đó 3/9 hệ thống đã hoàn đủ chi phí vận hành, bảo dưỡng và khấu hao bằng doanh thu cấp nước.

Đây là những tiền đề quan trọng để tiếp tục thực hiện giai đoạn III của Chương trình từ tháng 11/2013 đến tháng 12/2016 với tổng vốn đầu tư 2,92 triệu Euro, trong đó vốn ODA không hoàn lại là 2,5 triệu Euro, nguồn vốn đối ứng 11,76 tỷ đồng, tương đương 420.000 Euro.

Chương trình sẽ góp phần cải thiện khả năng tiếp cận với dịch vụ nước sạch và vệ sinh môi trường của người dân trong vùng dự án, xây dựng và áp dụng hiệu quả cơ chế quản lý vận hành và bảo dưỡng các công trình cấp, thoát nước tại các thị trấn thuộc dự án.

Toàn Thắng