(Chinhphu.vn) - Chương trình phát triển nhà ở cho HSSV là một trong các chương trình nhà ở trọng điểm đang được gấp rút triển khai với 50 dự án đã hoàn thành và đưa vào sử dụng.

Theo Bộ Xây dựng, hiện cả nước có 95 dự án phát triển nhà ở cho HSSV đã được phê duyệt. Tổng số vốn trái phiếu Chính phủ đã được phân bổ trong giai đoạn 2009-2013 là 12.473,3 tỷ đồng.

Đến nay còn 2 dự án chưa đáp ứng đủ vốn là dự án nhà ở sinh viên tại Mỹ Đình-Hà Nội và dự án ký túc xá Trường Đại học Trà Vinh với số vốn còn thiếu khoảng trên 130 tỷ đồng

Trong số 95 dự án đã được phê duyệt doanh mục, hiện có 9 dự án nhà ở cho sinh viên bị tạm dừng phân bổ vốn trong năm 2012-2013, gồm 8 dự án không có trong danh mục tại Nghị quyết số 881/NQ- UBTVQH12 và 1 dự án khu nhà ở sinh viên tại TP. Thanh Hóa do thay đổi địa điểm xây dựng.

Để tạo điều kiện cho các dự án sớm hoàn thành đưa vào sử dụng tránh lãng phí, Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh đã có ý kiến chỉ đạo về việc hỗ trợ vốn cho 8 dự án ký túc xá sinh viên không có trong danh mục Nghị quyết số 881/NQ-UBTVQH12.

Theo đó, cho phép cấp hỗ trợ cho các dự án từ 1 trong 2 nguồn vốn: nguồn kết dư ngân sách Trung ương năm 2011, trong trường hợp hết nguồn kết dư năm 2011 sẽ sử dụng nguồn kết dư ngân sách Trung ương năm 2012.

Đồng thời cho ứng trước kế hoạch năm 2014 từ nguồn vốn hỗ trợ có mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội vùng, các địa phương sẽ hoàn trả trong tổng vốn hỗ trợ có mục tiêu từ năm 2014 với tổng số vốn hỗ trợ dự kiến 141,770 tỷ đồng.

Trong số 95 dự án nhà ở sinh viên đã được phân bổ vốn đã có 50 dự án hoàn thành và đưa vào khai thác, sử dụng, hiệu suất sử dụng đạt khoảng 87%. Các dự án còn lại đang tiếp tục hoàn thiện, trong đó sẽ có 34 dự án dự kiến sẽ hoàn thành trong quý IV/2013.

Toàn Thắng