(Chinhphu.vn) - Bộ trưởng Bộ LĐTB&XH Đào Ngọc Dung cho biết, tổng kinh phí hỗ trợ cho người lao động và người sử dụng lao động theo Nghị quyết 116/NQ-CP của Chính phủ là 38.000 tỷ đồng. Trong đó, khoảng 30.000 tỷ đồng từ kết dư Quỹ bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) sẽ hỗ trợ cho hơn 12,8 triệu lao động tham gia BHTN.

Bộ trưởng Đào Ngọc Dung khẳng định, phấn đấu trong khoảng một tuần sẽ hoàn thành việc hỗ trợ người sử dụng lao động . Ảnh: MOLISA
Phát biểu tại Hội nghị Thủ tướng Chính phủ với DN năm 2021 ngày 26/9, Bộ trưởng Đào Ngọc Dung cho biết, trong Nghị quyết 105/NQ-CP ngày 9/9/2021 của Chính phủ về hỗ trợ DN, HTX, hộ kinh doanh trong bối cảnh dịch COVID-19, Bộ LĐTBXH được giao 5 nhiệm vụ. Tới thời điểm này, Bộ đã hoàn thành các nhiệm vụ.

Cụ thể, ngày 23/9, Bộ đã có Tờ trình gửi Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 1/7/2021 của Chính phủ. Theo đó, Bộ đề xuất sửa đổi một cách căn cơ những vấn đề vướng mắc, đơn giản hóa thủ tục hồ sơ, tiếp tục rút ngắn thời gian giải quyết, bổ sung một số nhóm đối tượng thụ hưởng chính sách.

Trong đó, chú trọng sửa đổi 2 chính sách liên quan đến người sử dụng lao động là lược bỏ điều kiện quyết toán thuế và những vướng mắc liên quan đến chính sách cho vay trả lương cho người lao động, phục hồi sản xuất và đơn giản hóa điều kiện, thủ tục đối với chính sách hỗ trợ đào tạo từ Quỹ BHTN, để tạo điều kiện cho DN tiếp cận vốn nhiều nhất, thuận tiện và nhanh nhất.

Đặc biệt, Bộ đã phối hợp với BHXH Việt Nam và Bộ Tài chính tham mưu cho Chính phủ trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội họp bất thường ban hành Nghị quyết số 03/NQ-UBTVQH15 và Chính phủ ban hành Nghị quyết số 116/NQ-CP về hỗ trợ người lao động, người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19 từ Quỹ BHTN.

Bộ trưởng Đào Ngọc Dung cho biết, tổng kinh phí hỗ trợ từ chính sách này là 38.000 tỷ đồng, trong đó khoảng 30.000 tỷ đồng từ kết dư Quỹ BHTN, có khoảng hơn 12,8 triệu lao động tham gia BHTN được thụ hưởng.

Người sử dụng lao động sẽ được giảm mức đóng từ 1% xuống bằng 0% quỹ tiền lương tháng của những người lao động thuộc đối tượng tham gia BHTN. Thời gian thực hiện giảm mức đóng là 12 tháng, kể từ ngày 1/10/2021 đến 30/9/2022. Như vậy, khoảng 386.000 người sử dụng lao động sẽ được giảm đóng với số tiền là trên 8.000 tỷ đồng.

Bộ trưởng Đào Ngọc Dung khẳng định: "Phấn đấu trong khoảng một tuần sẽ hoàn thành việc hỗ trợ người sử dụng lao động".

Trước đó tại Nghị quyết số 68/NQ-CP, Bộ LĐTB&XH đã đề xuất thực hiện giảm mức đóng từ 0,5% xuống 0% về đóng bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp cho người sử dụng lao động. Đây là những chính sách chưa từng có tiền lệ, đáp ứng yêu cầu cấp bách và là giải pháp tình thế trong bối cảnh dịch bệnh diễn biến phức tạp, tác động nặng nề lên mọi mặt của đời sống xã hội.

Vướng mắc thứ ba về quản lý lao động nước ngoài tại Việt Nam theo Nghị định số 58/NĐ-CP của Chính phủ, Bộ LĐTB&XH đã ban hành Công văn số 3246/LĐTBXH-VL hướng dẫn với các địa phương để tháo gỡ khó khăn. Đến nay 4 nhóm nội dung có liên quan, như cấp phép, thu hồi giấy phép, việc xác nhận trình độ, rút ngắn thời gian xử lý, tiếp nhận chuyên gia và người quản lý và lao động kỹ thuật đều đã được giải quyết.

Bên cạnh đó, việc tiếp nhận trở lại chuyên gia, nhà quản lý, người có trình độ cao cần vào Việt Nam trong thời gian tới, sẽ được xem xét giải quyết một cách phù hợp. Bộ trưởng Đào Ngọc Dung cho biết, việc tiếp nhận phải đảm bảo trên cơ sở yêu cầu cao và nhất thiết đáp ứng quy định về phòng chống dịch của Chính phủ.

Về đề xuất tăng giờ làm vượt quy định trong tháng, Bộ trưởng Đào Ngọc Dung cho biết: “Bộ LĐTB&XH đang tổng hợp ý kiến với đề xuất cho phép điều chỉnh tăng thời gian làm thêm giờ/tháng với một số ngành nghề lĩnh vực. Điều này nhằm nhanh chóng ổn định sản xuất kinh doanh, chống đứt gãy chuỗi cung ứng, nhưng không quá 300 giờ/năm”. 

Bộ sẽ lắng nghe ý kiến của đối tượng tác động, nhất là các hiệp hội, DN để từ đó nghiên cứu, đề xuất theo hướng xem xét, xử lý cá biệt, chỉ áp dụng ở những lĩnh vực, ngành nghề thực sự cần thiết, trên cơ sở thỏa thuận giữa người lao động và người sử dụng lao động, không áp dụng trên phạm vi tất cả các ngành nghề.

Bộ trưởng Đào Ngọc Dung cũng nêu rõ, vấn đề này thuộc thẩm quyền của Quốc hội, do vậy cần phải báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, cho ý kiến. Nhiệm vụ cuối cùng trong Nghị quyết 105/NQ-CP của Chính phủ giao cho Bộ LĐTB&XH hướng dẫn BHXH về vấn đề không phạt chậm nộp BHXH. Bộ trưởng Đào Ngọc Dung nhận định, số tiền dự kiến miễn tiền phạt chậm nộp khoảng 564 tỷ đồng, con số khá thấp, phạm vi tác động chưa thực sự sâu rộng để có thể nghiên cứu, đề xuất và báo cáo Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sửa đổi chính sách.

Thu Cúc