(Chinhphu.vn) - Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội vừa hướng dẫn các địa phương rà soát những trường hợp đã xét hưởng trợ cấp 1 lần chế độ trợ cấp đối với chuyên gia giúp Lào, Campuchia theo Quyết định 57/2013/QĐ-TTg để xác định những đối tượng có thời gian được cử làm chuyên gia trước tháng 5/1975 nhưng chưa được tính thời gian để hưởng trợ cấp 1 lần.

Tại Điều 1 Quyết định số 62/2015/QĐ-TTg quy định chế độ trợ cấp 1 lần đối với người được cử làm chuyên gia tại Lào đến hết ngày 31/12/1988 và tại Campuchia đến hết ngày 31/8/1989 (bao gồm cả những người được cử làm chuyên gia giúp bạn trước tháng 5/1975).

Theo phản ánh của một số địa phương có một số đối tượng đã có quyết định hưởng trợ cấp 1 lần theo Quyết định số 57/2013/QĐ-TTg nhưng có thời gian công tác tại Lào và Campuchia trước tháng 5/1975 chưa được tính thời gian để hưởng trợ cấp 1 lần.

Để đảm bảo chế độ trợ cấp 1 lần đối với những người được cử làm chuyên gia giúp bạn theo quy định tại Quyết định số 62/2015/QĐ-TTg, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn các địa phương rà soát những trường hợp đã xét hưởng trợ cấp 1 lần theo Quyết định 57/2013/QĐ-TTg để xác định những đối tượng có thời gian được cử làm chuyên gia trước tháng 5/1975 nhưng chưa được tính thời gian để hưởng trợ cấp 1 lần.

Đối với những trường hợp được cử làm chuyên gia có thời gian công tác tại Lào, Campuchia trước tháng 5/1975 chưa được tính thời gian để hưởng trợ cấp 1 lần thì được điều chỉnh, bổ sung như sau: Xác định lại mức trợ cấp 1 lần cho tổng thời gian công tác tại Lào, Campuchia (kể cả thời gian công tác trước tháng 5/1975) theo mức trợ cấp quy định tại Điều 3 Quyết định 57/2013/QĐ-TTg; xác định mức trợ cấp 1 lần bổ sung trên cơ sở mức trợ cấp 1 lần được xác định lại nêu trên trừ đi mức trợ cấp 1 lần đã xét hưởng; trình UBND tỉnh quyết định hưởng trợ cấp 1 lần bổ sung (nếu có).

Theo Điều 3, Quyết định số 57/2013/QĐ-TTg, đối tượng được hưởng chế độ theo quy định có thời gian làm việc thực tế tại Lào và Campuchia từ đủ 12 tháng trở lên (kể cả cộng dồn) được hưởng trợ cấp 1 lần, cứ 1 năm (đủ 12 tháng) được trợ cấp là 3 triệu đồng, nhưng tối đa không quá 36 triệu đồng.

Khi tính thời gian hưởng trợ cấp 1 lần, nếu có tháng lẻ thì đủ 6 tháng trở lên được tính tròn 1 năm, dưới 6 tháng được tính bằng nửa năm.

Minh Minh