(Chinhphu.vn) - Báo cáo của 43 tỉnh, thành phố cho biết tổng số thẻ bảo hiểm y tế (BHYT ) bị cấp trùng là hơn 800.000 thẻ, trong đó, các địa phương có số thẻ bị cấp trùng nhiều tập trung chủ yếu ở các tỉnh miền núi phía Bắc.

Ông Phạm Lương Sơn, Trưởng Ban thực hiện chính sách BHYT (Bảo hiểm Xã hội Việt Nam), cho biết, đa số các thẻ bị cấp trùng là do ngân sách Nhà nước (NSNN) hỗ trợ. Các thẻ bị cấp trùng chủ yếu ở nhóm đối tượng: người nghèo, người có công, học sinh, sinh viên, đặc biệt là thân nhân sỹ quan, quân đội nhân dân Việt Nam

Các địa phương có số lượng thẻ cấp trùng nhiều tập trung chủ yếu khu vực miền núi phía Bắc như: Yên Bái, Sơn La, Lai Châu, Vĩnh Phúc...

Việc cấp trùng thẻ BHYT có 2 nhóm nguyên nhân. Thứ nhất là do có nhiều cơ quan, tổ chức cùng nộp danh sách người được cấp thẻ BHYT sang cơ quan BHXH để in và phát hành thẻ. Ví dụ, danh sách trẻ dưới 6 tuổi thì do UBND xã, phường lập và ký tên, đóng dấu; danh sách người có công thì do Phòng LĐTBXH lập; đối tượng là thân nhân sỹ quan quân đội do Tỉnh đội hoặc Thành đội lập danh sách; học sinh, sinh viên do nhà trường lập danh sách…

Thứ hai là do việc tổ chức thực hiện, quy trình in và cấp thẻ, khâu rà soát tránh hiện tượng trùng thẻ chưa rõ ràng, trong khi đó việc ứng dụng công nghệ thông tin trong việc in và phát hành thẻ có nhiều nhóm đối tượng khác nhau cũng chưa hỗ trợ đắc lực cho việc tìm kiếm những thông tin xác định về những đối tượng bị trùng.

Bên cạnh đó là việc cũng chưa có một căn cứ nào để cơ quan BHXH dựa vào đó khẳng định rằng trong các danh sách do các cơ quan, tổ chức lập, có những đối tượng trùng họ, trùng tên, trùng ngày tháng năm sinh, trùng nơi cư trú nhưng lại là 2 người hoàn toàn khác nhau.

Theo quy định, thời gian cấp thẻ là trong 7 ngày làm việc. Với quy định này không đủ để các cơ quan, tổ chức thực hiện chặt chẽ theo quy trình cấp thẻ, gồm các khâu: nhận danh sách, kiểm tra, rà soát, đối chiếu, xác minh. Khi có danh sách cụ thể thì phải đảm bảo không trùng thì mới in.

Theo ông Nguyễn Minh Thảo, Phó Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam, việc cấp trùng thẻ này không trực tiếp gây tổn thất tiền bạc mà chỉ gây lãng phí về mặt thời gian thực hiện thủ tục hành chính. Quyền lợi của người bệnh khi khám chữa bệnh không bị ảnh hưởng, vẫn được BHYT thanh toán theo quy định.

Trước mắt, để khắc phục tình trạng này, cơ quan BHXH sẽ phối hợp với các cơ quan liên quan loại trừ các thẻ trùng lặp. Về số thẻ trùng, cơ quan bảo hiểm đang tiếp tục tổng hợp để hoàn trả lại ngân sách và trừ giảm phần ngân sách đã đóng.

Trong dự thảo sửa đổi Luật BHXH đang lấy ý kiến đóng góp, UBND cấp xã sẽ là cơ quan đầu mối duy nhất có trách nhiệm lập danh sách người tham gia BHYT vì đây là cơ quan hành chính cơ sở trực tiếp quản lý người dân, khi đó, sẽ hạn chế tối đa việc cấp trùng thẻ.

Thúy Hà