(Chinhphu.vn) - Ngày 1/11/2013, báo điện tử Infornet.vn có bài viết “Thịt gà ươn chảy để cả năm vẫn đắt hàng”. Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) đã đề nghị  Cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thuỷ sản chỉ đạo các đơn vị chức năng liên quan xác minh thông tin và tổng hợp, báo cáo kết quả về Cục ATTP theo quy định.

Đồng thời, để đảm bảo sức khỏe cho cộng đồng, ngặn chặn kịp thời các hành vi kinh doanh thịt gà không đảm bảo an toàn thực phẩm, Cục ATTP cũng đề nghị Cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thuỷ sản chỉ đạo tổ chức thanh tra, kiểm tra việc chấp hành các quy định ATTP trong kinh doanh thịt gà; lấy mẫu sản phẩm thịt gà đông lạnh nghi ngờ nguồn gốc từ Trung Quốc và kiểm nghiệm các chỉ tiêu an toàn thực phẩm, trước mắt tập trung đối với chợ đầu mối trên địa bàn theo báo phản ánh. Phát hiện sớm, xử lý kiên quyết và công khai các vi phạm theo quy định của pháp luật.

Bên cạnh đó, tiếp tục thông tin, truyền thông trên các phương tiện thông tin đại chúng để nâng cao ý thức, trách nhiệm bảo đảm ATTP trong sản xuất, kinh doanh sản phẩm có nguồn gốc từ thịt, đặc biệt là thịt gà.

Cục ATTP sẽ phối hợp với cơ quan chức năng cập nhật thông tin và cảnh báo sớm tới cộng đồng.

Hiền Minh