(Chinhphu.vn) - Qua kiểm tra xác xuất 74 loại thuốc đang bán tại nhà thuốc Bệnh viện (BV) Việt Đức thì có tới 25 loại thuốc được nhà thuốc mua vào với giá cao hơn giá bán buôn kê khai đang có hiệu lực và 01 loại thuốc chưa có giá kê khai.

Nhà thuốc tại Bệnh viện Việt Đức.
Đó là thông tin ông Nguyễn Việt Hùng, Phó Cục trưởng Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế), vừa cho biết.

Điển hình như thuốc Zibut (Cefuroxime 500mg) giá kê khai chỉ là 7.700 đồng thì nhà thuốc Bệnh viện (BV) Việt Đức nhập với giá 21.000 đồng, cao gần gấp 3 lần. Thuốc Harcepime (Cefepime 1g) giá nhập vào nhà thuốc BV Việt Đức là 142.000 đồng, cao hơn 17.000 đồng so với giá kê khai. Thuốc Reldicef (Cefpodoxime 200mg), giá kê khai là 5.000 đồng, giá  nhà thuốc BV Việt Đức nhập vào hơn 17.000 đồng. Tương tự, thuốc Spoxin (Sparfloxacin), giá kê khai là 2.500 đồng nhưng giá mà nhà thuốc BV nhập vào là 14.000 đồng...

Trước thực trạng này, Cục Quản lý Dược đề nghị nhà thuốc BV Việt Đức thực hiện việc mua các thuốc có trong Danh mục nêu trên với giá không cao hơn giá đã kê khai, kê khai lại; đồng thời tiến hành kiểm tra, rà soát lại giá mua của các mặt hàng khác hiện đang bán tại nhà thuốc và không được mua các thuốc có giá bán buôn cao hơn giá đã kê khai, kê khai lại hoặc chưa tiến hành việc kê khai giá thuốc theo qui định.

Khi mua thuốc, nhà thuốc trong Bệnh viện phải đảm bảo giá thuốc mua vào của cơ sở bán lẻ thuốc không được cao hơn giá thuốc trúng thầu cùng thời điểm. Đối với các mặt hàng không có trong danh mục đấu thầu của Bệnh viện hoặc các mặt hàng thuốc mà nhà cung ứng từ chối bán với giá trúng thầu do giá thị trường biến động cao hơn giá trúng thầu, Giám đốc Bệnh viện phải quyết định và chịu trách nhiệm đối với danh mục thuốc và giá thuốc mua vào.

Theo đó, khi mua các mặt hàng thuốc trên, Bệnh viện yêu cầu các doanh nghiệp cung cấp giá bán buôn đã kê khai hoặc kê khai lại với cơ quan quản lý Nhà nước về giá thuốc (Cục Quản lý Dược hoặc Sở Y tế) để kiểm tra, không được mua các thuốc có giá bán buôn cao hơn giá đã kê khai, kê khai lại hoặc chưa tiến hành việc kê khai giá thuốc theo qui định.

Trường hợp mặt hàng thuốc chưa có giá bán buôn kê khai hoặc kê khai lại trên trang thông tin điện tử của Cục Quản lý Dược, nhà thuốc yêu cầu doanh nghiệp cung cấp bản kê khai hoặc kê khai lại giá thuốc với cơ quan quản lý Nhà nước về giá thuốc kèm theo cam kết bằng văn bản của doanh nghiệp về việc chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác của thông tin đã cung cấp.  

Cục Quản lý Dược đề nghị nhà thuốc Bệnh viện chấp hành nghiêm túc các qui định của pháp luật về quản lý giá thuốc và hoạt động của cơ sở bán lẻ thuốc trong bệnh viện.

                                                                                                            Thúy Hà