(Chinhphu.vn) – Hướng dẫn tổ chức công tác tuyển sinh của Bộ GD&ĐT vừa ban hành đã công bố Lịch tuyển sinh đại học (ĐH), cao đẳng (CĐ) hệ chính quy năm 2015.

Khác với mọi năm, năm nay tất cả các trường ĐH tham gia tổ chức kỳ thi Quốc gia đều tổ chức xét tuyển trong cùng một thời điểm và công bố kết quả điểm xét tuyển cũng như kết quả xét tuyển trong cùng 1 thời điểm do Bộ GD&ĐT quy định.

Theo Quy chế tuyển sinh, thí sinh có thể dùng đồng thời 3 giấy chứng nhận kết quả thi dùng cho xét tuyển nguyện vọng bổ sung để đăng ký tối đa vào 3 trường và trong mỗi trường được đăng ký tối đa 4 nguyện vọng xếp theo thứ tự ưu tiên từ 1 đến 4;

Các nguyện vọng (từ 1 đến 4 trong một trường) của thí sinh có giá trị xét tuyển như nhau. Thí sinh trúng tuyển nguyện vọng trước thì không được xét tiếp các nguyện vọng sau;

Trong thời gian của từng đợt xét tuyển nguyện vọng bổ sung, thí sinh không được rút hồ sơ. Sau mỗi đợt xét tuyển, nếu không trúng tuyển, thí sinh được rút hồ sơ để đăng ký xét tuyển trong đợt xét tuyển nguyện vọng bổ sung tiếp theo;

Thí sinh đã trúng tuyển vào trường, không được tham gia xét tuyển ở  đợt xét tuyển nguyện vọng bổ sung tiếp theo. Việc quy định cụ thể lịch xét tuyển từng nguyện vọng nhằm đảm bảo minh bạch, công bằng và khách quan cho các thí sinh.

Lịch xét tuyển nguyện vọng của các trường ĐH, CĐ sử dụng kết quả kỳ thi Quốc gia cụ thể như sau:

Các trường ĐH chủ trì cụm thi hoàn thành chấm thi, gửi đĩa dữ liệu kết quả thi về Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục trước 20/7/2015.

Các trường ĐH, CĐ phải cập nhật vào hệ thống quản lý dữ liệu tuyển sinh quốc gia kết quả sơ tuyển và kết quả thi các môn năng khiếu trước ngày 1/8/2015.

Bắt đầu từ  01/8 đến 20/8/2015 các trường ĐH, CĐ nhận hồ sơ xét tuyển nguyện vọng I. Trước ngày 25/8/2015, các trường phải công bố điểm trúng tuyển nguyện vọng I và bắt đầu xét tuyển vọng bổ sung đợt I từ ngày 25/8/2015 đến hết ngày 15/9/2015.

Điểm trúng tuyển nguyện vọng bổ sung đợt I sẽ công bố trước ngày 20/9/2015 để từ ngày 20/9 - 05/10 các trường ĐH, CĐ công bố điểm trúng tuyển nguyện vọng bổ sung đợt II. Điểm trúng tuyển nguyện vọng II bổ sung phải công bố trước ngày 10/10 để kịp thời gian cho thí sinh tham gia xét tuyển nguyện vọng bổ sung đợt III.

Đợt xét tuyển nguyện vọng bổ sung đợt III sẽ bắt đầu tư ngày 10/10 đến hết ngày 25/10.

Các trường ĐH, CĐ sẽ công bố điểm trúng tuyển nguyện vọng bổ sung đợt III  trước ngày 31/10. Việc xét tuyển nguyện vọng bổ sung đợt IV sẽ bắt đầu từ ngày  31/10 đến hết ngày 15/11.

Các trường CĐ công bố điểm trúng tuyển nguyện vọng bổ sung đợt IV trước ngày 20/11. 

Đây là thời hạn công bố điểm xét tuyển nguyện vọng với các trường ĐH, CĐ sử dụng kết quả kỳ thi chung.

Chậm nhất là vào 31/12/2015 tất cả các trường ĐH, CĐ sẽ báo cáo kết quả tuyển sinh năm 2015 về Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục.

Thí sinh cần nắm rõ lịch xét tuyển từng nguyện vọng để theo dõi kết quả xét tuyển của mình, qua đó kịp thời điều chỉnh các nguyện vọng tiếp theo cho phù hợp sau khi nguyện vọng trước đó đã không đạt yêu cầu của trường mình nộp hồ sơ.

Nguyệt Hà