(Chinhphu.vn) - Tổng LĐLĐ Việt Nam và Bộ VHTT&DL đã tăng cường phối hợp triển khai xây dựng đời sống văn hóa, tinh thần, nâng cao sức khỏe trong công chức, viên chức, công nhân lao động (CC, VC, CNLĐ), xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp văn hóa.

Chủ tịch Tổng LĐLĐ Nguyễn Đình Khang: Xây dựng, phát triển đời sống văn hóa, nâng cao thể chất, tinh thần cho công chức, viên chức, lao động với vai trò là lực lượng nòng cốt, đi đầu trong sự nghiệp CNH, HĐH và hội nhập quốc tế cần được coi trọng
Chiều 12/10, Tổng LĐLĐ Việt Nam và Bộ VHTT&DL phối hợp tổ chức Hội nghị tổng kết Chương trình phối hợp về xây dựng đời sống văn hóa trong CC, VC, CNLĐ xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp văn hóa giai đoạn 2016-2021 (Chương trình) và ký kết, triển khai Chương trình giai đoạn 2021-2026. Hội nghị được kết nối trực tuyến đến 63 điểm cầu tại 63 tỉnh, thành phố.

Theo Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Nguyễn Đình Khang, xây dựng và phát triển văn hóa, con người được Đảng, Nhà nước xác định là nhiệm vụ chiến lược, cần phải được thực hiện thường xuyên với sự vào cuộc đồng bộ, quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị, các cấp, các ngành, nhất là ở cấp cơ sở. Trong nhiệm vụ chung đó, việc xây dựng, phát triển đời sống văn hóa, nâng cao thể chất, tinh thần cho
CC, VC, CNLĐ với vai trò là lực lượng nòng cốt, đi đầu trong sự nghiệp CNH, HĐH và hội nhập quốc tế, càng cần phải được coi trọng.

Dịch COVID-19 bùng phát, ảnh hưởng nặng nề đến mọi tầng lớp nhân dân, trong đó có đoàn viên, công nhân lao động. Bên cạnh những thiệt hại về tính mạng, sức khỏe của nhân dân, về kinh tế-xã hội, dịch bệnh cũng cho thấy những vấn đề về văn hóa rất đáng quan tâm, suy ngẫm.

“Nhiều giá trị tích cực tiếp tục được phát huy, nhân lên, như lòng yêu  nước, yêu thương con người, sự hy sinh và sẻ chia trong khó khăn, hoạn nạn; tinh thần tận tụy, hết lòng vì đoàn viên, người lao động của những cán bộ công đoàn nơi tâm dịch; vai trò của văn hóa doanh nghiệp với những giá trị cốt lõi như sự quan tâm, chăm lo của người sử dụng lao động, sự gắn bó, sẻ chia của người lao động, cùng nhau vượt qua khó khăn, khủng hoảng. Tuy nhiên, bên cạnh những giá trị tích cực, vẫn còn những tồn tại, hạn chế, như hành vi vi phạm quy định phòng, chống dịch bệnh, lôi kéo, kích động người dân và công nhân lao động; sự vô cảm hay trục lợi trong khó khăn; nhiều chủ doanh nghiệp không  thực hiện đầy đủ chính sách, pháp luật với người lao động, bỏ mặc người lao động trong khó khăn…”, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam đánh giá.

Chính vì vậy, Tổng LĐLĐ Việt Nam và Bộ VHTT&DL đã tăng cường phối hợp triển khai xây dựng đời sống văn hóa, tinh thần, nâng cao sức khỏe trong CC, VC, CNLĐ xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp văn hóa. Hai bên đã phối hợp thống nhất từ Trung ương đến địa phương trong công tác xây dựng kế hoạch hoạt động, triển khai thực hiện, đã quan tâm công tác kiểm tra, giám sát, tổng kết khen thưởng các lĩnh vực về xây dựng đời sống văn hóa trong CC, VC, CNLĐ.

Hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao phục vụ CC, VC, CNLĐ từng bước được chính quyền địa phương, doanh nghiệp quan tâm, đầu tư quy hoạch, xây dựng, sửa chữa, nâng cấp.

Bên cạnh đó, các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao từng bước được nâng lên cả về số lượng và chất lượng, phần nào đáp ứng được nhu cầu về đời sống văn hóa tinh thần của một bộ phận CC, VC, CNLĐ. Nếp sống văn hóa, tác phong công nghiệp, ứng xử thân thiện, môi trường làm việc văn minh, lịch sự trong CC, VC, CNLĐ dần được cải thiện. Nhiều thói quen tích cực, hành vi văn hóa được hình thành.

Công tác đào tạo cán bộ công đoàn cơ sở về công tác xây dựng đời sống văn hóa được chú trọng. Các tài liệu tuyên truyền về lĩnh vực xây dựng đời sống văn hóa trong CC, VC, CNLĐ bước đầu được hình thành.

Đi vào các hoạt động cụ thể, Tổng LĐLĐ Việt Nam cho biết, với phương châm “Mỗi công đoàn cơ sở, một lợi ích đoàn viên”, các cấp công đoàn đã tổ chức nhiều hoạt động như: “Tháng công nhân”, “Tết sum vầy”, “Ngày hội sản phẩm chất lượng cao”, “Lễ hội tôn vinh lao động sáng tạo công nhân, viên chức, lao động”, “Ngày hội công nhân lao động”, “Ngày hội công nhân - phiên chợ nghĩa tình”…

Đặc biệt, Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ đã phát động cuộc vận động “Cán bộ, công chức, viên chức nói không với tiêu cực” gắn với phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở” do Thủ tướng Chính phủ phát động với mục tiêu lan tỏa rộng rãi các giá trị văn hóa công vụ, tinh thần trách nhiệm với nhân dân, góp phần xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, xây dựng cơ quan văn hóa, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức đáp ứng yêu cầu của tình hình mới.

Sau khi triển khai cuộc vận động và phong trào, nhiều cơ quan, đơn vị đã xây dựng bộ tiêu chí đánh giá văn hóa công sở và thái độ công chức, viên chức, cũng như chế tài xử lý vi phạm ứng xử và có cơ chế khen thưởng đối với cá nhân, tập thể thực hiện tốt, tiêu biểu, như phong trào "Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thi đua thực hiện văn hóa công sở và nơi công cộng" của  Công đoàn viên chức TP. Hà Nội, phong trào thi đua “Cán bộ, chiến sĩ quân đội thi đua thực hiện văn hóa công sở, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” của Công đoàn Tổng cục Chính trị, phong trào xây dựng cơ sở y tế "Xanh - sạch - đẹp", “Vệ sinh yêu nước nâng cao sức khỏe nhân dân” của Công đoàn ngành y tế…

Thu Cúc