(Chinhphu.vn) - Bộ Y tế đang xây dựng Thông tư quy định việc chuyển tuyến giữa các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho những người có thẻ bảo hiểm y tế.
Theo đó Bộ Y tế dự kiến 3 hình thức chuyển tuyến bệnh viện gồm: Chuyển bệnh nhân từ tuyến dưới lên tuyến trên; chuyển từ tuyến trên về tuyến dưới và chuyển giữa các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trong cùng tuyến.

Cụ thể, điều kiện chuyển tuyến được dự kiến như sau: Đối với người bệnh chuyển từ tuyến dưới lên tuyến trên khi tình trạng bệnh vượt quá khả năng chẩn đoán và điều trị của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tuyến dưới.

Trước khi chuyển tuyến, người bệnh phải được hội chẩn và có chỉ định chuyển tuyến (trừ phòng khám và tuyến xã); căn cứ vào danh mục kỹ thuật đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt, nếu tuyến trên liền kề không có dịch vụ kỹ thuật phù hợp thì cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tuyến dưới được chuyển lên tuyến cao hơn.

Đối với người bệnh chuyển từ tuyến trên về tuyến dưới, Bộ dự kiến: Khi người bệnh đã được chẩn đoán xác định, được điều trị qua giai đoạn cấp cứu, tình trạng bệnh đã thuyên giảm, có thể tiếp tục điều trị ở tuyến dưới thì cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tuyến trên chuyển người bệnh về tuyến dưới phù hợp; chuyển về tuyến dưới theo nguyện vọng của người bệnh và người đại diện hợp pháp của người bệnh.

Đối với người bệnh chuyển giữa các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh cùng tuyến, điều kiện chuyển tuyến là bệnh vượt quá khả năng chẩn đoán, điều trị của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh và cơ sở khám bệnh, chữa bệnh dự kiến chuyển đến có đủ khả năng chẩn đoán và điều trị cho người bệnh; chuyển theo nguyện vọng của người bệnh và người đại diện hợp pháp của người bệnh.

Theo Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Xuyên, 2 trường hợp chuyến tuyến giữa các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh cùng tuyến và giữa các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trên các địa bàn giáp ranh là điểm mới của thông tư này.

Trong đó, trường hợp chuyển tuyến từ BV của tỉnh này sang BV của tỉnh khác phải có sự thống nhất giữa Sở Y tế 2 tỉnh đó. Hiện nay những trường hợp này đang được coi là trái tuyến, Bộ cho rằng với quy định mới trong dự thảo thì trường hợp trên sẽ là đúng tuyến, từ đó người dân sẽ được hưởng quyền lợi từ bảo hiểm y tế.

Về lo ngại của nhiều người dân cho rằng, nếu hạn chế chuyển tuyến thì sẽ rất thiệt thòi cho bệnh nhân có thẻ bảo hiểm y tế vì các cơ sở khám chữa bệnh tuyến dưới hiện nay vẫn còn hạn chế về chuyên môn cũng như trang thiết bị, bà Xuyên cho rằng: Trong mấy năm gần đây, nhà nước đầu tư rất lớn cho các bệnh viện tuyến huyện, tuyến tỉnh về nâng cấp cơ sở vật chất, trang thiết bị y tế. Đến nay trang thiết bị y tế cơ bản tại các bệnh viện tuyến huyện được đầu tư rất tốt.

Bên cạnh đó, các cán bộ chuyên khoa của các BV tuyến trên cũng đã và đang đào tạo và chuyển giao công nghệ cho các BV tuyến huyện. Như vậy, từng bước người dân sẽ được hưởng thụ các kỹ thuật đã được phân tuyến và quyền lợi của họ sẽ được đảm bảo tốt hơn.

Thúy Hà