(Chinhphu.vn) - Ngày 11/5, Ban chỉ đạo các chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh Quảng Ngãi tổ chức Lễ phát động hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường (NS&VSMT) năm 2019.

Theo đó, những năm qua, tỉnh Quảng Ngãi đã thực hiện tốt việc cung cấp nước sạch và đảm bảo VSMT nông thôn, góp phần nâng tỷ lệ người dân khu vực nông thôn trong tỉnh được cấp nước sinh hoạt hợp vệ sinh đến cuối năm 2019 đạt 90,8%; 72,9% hộ gia đình có nhà tiêu hợp vệ sinh và nhiều chuồng trại chăn nuôi gia súc, gia cầm cũng được người dân đầu tư xây dựng có hệ thống xử lý chất thải.

Tuy nhiên, NS&VSMT ở nhiều nơi trong tỉnh vẫn còn đáng lo ngại. Nhất là khu vực ven biển, những vùng bị nhiễm phèn, mặn, những xã miền núi người dân không có đủ nước sạch để sử dụng cho sinh hoạt. Môi trường bị ô nhiễm, rác thải và chất thải từ các khu dân cư, khu công nghiệp, cở sở chế biến làng nghề chưa được tổ chức thu gom, vẫn còn thải ra ngoài môi trường, ảnh hưởng đến sức khỏe của người dân.

“Hưởng ứng Tuần lễ quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường năm 2019 với chủ đề “Cấp nước an toàn vì sức khỏe cộng đồng”, lễ phát động kêu gọi mỗi người bằng những hành động của mình như giữ gìn và bảo vệ nguồn nước sạch, thực hiện dùng nước tiết kiệm, bỏ rác đúng nơi quy định, mỗi ngày hãy làm một việc tốt để giữ gìn vệ sinh môi trường, trồng cây là hành động thiết thực vì sức khỏe cộng đồng và vì một cuộc sống sạch đẹp, văn minh hơn.

Trong năm 2019, tỉnh Quảng Ngãi tiếp tục đầu tư kinh phí, sửa chữa nâng cấp bốn công trình cấp nước sạch các vùng trũng, nhiễm phèn, thêm 4.000 hộ dân được dùng nguồn nước đạt chuẩn sau khi công trình hoàn thành.

Phấn đấu đến năm 2020, 95% người dân nông thôn trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi được sử dụng nước sạch và đảm bảo vệ sinh môi trường. Để đạt mục tiêu này, tỉnh Quảng Ngãi sẽ tiếp tục đầu tư và huy động nguồn kinh phí để sửa chữa, nâng cấp và xây mới nhiều công trình nước tập trung, cung cấp nước sạch cho người dân. Trong đó, nguồn vốn ngân sách chiếm khoảng 30%, còn lại là nguồn xã hội hóa và huy động người dân đóng góp.

Lưu Hương