(Chinhphu.vn) - Tỉnh Quảng Trị đã thành lập Hội đồng đánh giá thiệt hại sau sự cố môi trường cũng như đã có những lộ trình, phương án khắc phục hậu quả đối với môi trường và tài nguyên biển.

UBND tỉnh Quảng Trị đã có Quyết định về việc thành lập Hội đồng đánh giá thiệt hại sau sự cố môi trường tại các địa phương ven biển Quảng Trị.

Theo đó, Hội đồng đánh giá thiệt hại tỉnh Quảng Trị gồm có 18 thành viên, do ông Hà Sỹ Đồng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm Chủ tịch Hội đồng. Hội đồng đánh giá thiệt hại có trách nhiệm xây dựng kế hoạch cụ thể để khẩn trương tổ chức kiểm tra, đánh giá chính xác giá trị thiệt hại sau sự cố môi trường tại các địa phương ven biển tỉnh Quảng Trị trên tất cả các lĩnh vực; nghiên cứu, đề xuất các giải pháp tổng thể phù hợp với tình hình thực tế của từng địa phương để sớm khôi phục sản xuất và ổn định đời sống lâu dài cho nhân; tổng hợp, đánh giá kết quả thực hiện để báo cáo Ban Chỉ đạo khắc phục hậu quả hải sản chết bất thường tỉnh và UBND tỉnh.

Ngày 5/7, UBND tỉnh Quảng Trị cũng đã có công văn gửi các địa phương ven biển gồm Vĩnh Linh, Gio Linh, Triệu Phong, Hải Lăng về việc Thành lập Hội đồng đánh giá thiệt hại sau sự cố môi trường biển để phối hợp với các sở, ban, ngành cấp tỉnh tổ chức thống kê thiệt hại trên địa bàn huyện mình quản lý; tổng hợp, báo cáo Ban Chỉ đạo khắc phục hậu quả hải sản chết bất thường tỉnh Quảng Trị.

Theo Chủ tịch Hội đồng đánh giá thiệt hại tỉnh Quảng Trị, ông Hà Sỹ Đồng, Quảng Trị đã có những phương án, lộ trình để khắc phục hậu quả đối với môi trường và tài nguyên biển. Hiện tại, tỉnh có chủ trương khuyến khích ngư dân đánh bắt xa bờ, nuôi trồng thủy sản tập trung. Bên cạnh đó, tỉnh đã giao các địa phương ven biển rà soát lại quy hoạch đất vùng cát để đẩy mạnh chương trình cải tạo vùng cát ven biển theo hướng kinh tế sinh thái để có thể sản xuất rau, củ, quả trên vùng đất cát; nghiên cứu, ban hành các chính sách hỗ trợ lãi suất vay vốn đầu tư, phát triển cho các xã ven biển, vùng cát.

Xem xét hỗ trợ kinh phí tập huấn, chuyển giao tiến bộ kỹ thuật đến nông dân; xây dựng các làng sinh thái, gắn giãn dân vùng đồng bằng ra vùng cát với chương trình, dự án phát triển sản xuất, ngành nghề để các làng sinh thái trở thành cụm dân cư ổn định, phát triển theo hướng bền vững; chuyển đổi cơ cấu cây trồng theo hướng sản xuất lúa chất lượng cao, cây công nghiệp ngắn ngày...

Ngoài những phương án nêu trên, tỉnh Quảng Trị đang đề nghị Chính phủ và các bộ, ngành Trung ương xem xét, ban hành một số chính sách đặc thù về hỗ trợ lãi suất, khoanh nợ, giãn nợ và tiếp tục cho vay vốn đóng mới, nâng cấp tàu đánh cá xa bờ, dịch vụ thủy sản, dịch vụ ven biển và nuôi trồng thủy sản; hỗ trợ chuyển đổi một số nghề khai thác cá đáy ven bờ sang khai thác cá nổi, nuôi trồng, chế biến thủy hải sản, dịch vụ khác…

Theo ông Hà Sỹ Đồng, đến nay, tỉnh Quảng Trị đã hỗ trợ 804 tấn gạo và hơn 8 tỉ đồng cho các gia đình khó khăn, bị ảnh hưởng bởi hiện tượng cá chết bất thường tại các xã ven biển. Để giải quyết khó khăn cho bà con ngư dân trong việc tiêu thụ sản phẩm, tỉnh đã chỉ đạo cơ quan chức năng tổ chức kiểm tra, chứng nhận an toàn đối với các loại thủy, hải sản đánh bắt xa bờ; kêu gọi, khuyến khích các doanh nghiệp kinh doanh, chế biến tiếp tục thu mua, tiêu thụ kịp thời cho bà con.

Minh Trang