(Chinhphu.vn) – Ông Nguyễn Khánh (tỉnh Đồng Tháp) phản ánh, ông và nhiều người lao động xa quê vẫn chưa được hỗ trợ khó khăn trong mùa dịch COVID-19 mặc dù rất nhiều lần liên hệ xã, phường. Ông Khánh đề nghị cơ quan có thẩm quyền xem xét về trường hợp của ông.

Về vấn đề này, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Đồng Tháp trả lời như sau:

Chính sách hỗ trợ người lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 theo Nghị quyết 68/NQ-CP ngày 1/7/2021 của Chính phủ, bao gồm:

- Chính sách hỗ trợ người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương;

- Chính sách hỗ trợ người lao động ngừng việc;

- Chính sách hỗ trợ người lao động chấm dứt hợp đồng lao động nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp;

- Chính sách hỗ trợ tiền ăn cho người phải điều trị nhiễm COVID-19 (F0), người phải cách ly y tế (F1);

- Chính sách hỗ trợ cho viên chức hoạt động nghệ thuật giữ chức danh nghề nghiệp hạng IV, người lao động làm hướng dẫn viên du lịch;

- Chính sách hỗ trợ đối với lao động không có giao kết hợp đồng lao động (lao động tự do) và một số đối tượng đặc thù khác: Căn cứ điều kiện cụ thể và khả năng ngân sách địa phương, các tỉnh thành phố xây dựng tiêu chí, xác định đối tượng, mức hỗ trợ.

Căn cứ các chính sách hỗ trợ theo nhóm đối tượng trên, đề nghị ông xác định thuộc nhóm đối tượng nào để được đề nghị hỗ trợ theo đúng quy định.

Chinhphu.vn

Từ khóa: hỗ trợ , khó khăn