(Chinhphu.vn) - Tổng cục Đường bộ Việt Nam vừa có Công điện yêu cầu các Cục Quản lý đường bộ, Cục Quản lý đường bộ Cao tốc và các Sở Giao thông vận tải: Quảng Ninh, Bình Phước và Bình Dương tăng cường kiểm tra, giám sát các Dự án BOT trong phạm vi quản lý để kịp thời phát hiện và yêu cầu các Nhà đầu tư, Doanh nghiệp dự án BOT sửa chữa, khắc phục các tồn tại.

 Ảnh minh họa

Khi yêu cầu phải quy định thời điểm bắt đầu, thời hạn hoàn thành việc khắc phục, sửa chữa công trình. Đến thời điểm sửa chữa mà không được thực hiện; hoặc sửa cầm chừng, kéo dài tiến độ, sửa chữa không đúng Tiêu chuẩn bảo dưỡng thường xuyên đường bộ TCCS 07:2013/TCĐBVN và các tiêu chuẩn khác, các đơn vị trên phải yêu cầu Nhà đầu tư, Doanh nghiệp dự án thực hiện đúng theo TCCS 07:2013/TCĐBVN và các quy định về bảo hành công trình. Sau 3 đến 5 ngày, Nhà đầu tư không có chuyển biến tích cực, báo cáo và đề nghị Tổng cục Đường bộ Việt Nam đình chỉ thu phí theo quy định.

Các Nhà đầu tư, Doanh nghiệp dự án BOT tăng cường công tác quản lý khai thác, bảo trì tuyến đường theo các quy định hiện hành và quy định của Hợp đồng dự án; tiến hành sửa chữa ngay các hư hỏng phát sinh trong quá trình kinh doanh khai thác công trình kể cả những đoạn chưa hết bảo hành; tự giác chấp hành các văn bản nhắc nhở của các Cục Quản lý đường bộ các Sở Giao thông vận tải và các cơ quan Nhà nước.

Tổng cục Đường bộ Việt Nam sẽ phối hợp với các lực lượng chức năng kiên quyết đình chỉ thu phí đối với các công trình BOT có vi phạm chất lượng trong giai đoạn khai thác mà không được sửa chữa kịp thời.

Minh Minh