(Chinhphu.vn) – Ngày 20/9, Sở Giáo dục Đào tạo TP Hồ Chí Minh và Công ty IIG Việt Nam tổ chức ký kết hợp tác nâng cao trình độ ngoại ngữ và tin học cho giáo viên và học sinh của Thành phố theo chuẩn quốc tế.

Lễ ký kết hợp tác nâng cao trình độ ngoại ngữ và tin học cho giáo viên, học sinh TPHCM. Ảnh: VGP/Thanh Thủy
Trong giai đoạn 2012-2015, ngành Giáo dục Đào tạo TP Hồ Chí Minh sẽ thực hiện đổi mới căn bản, toàn diện ngành giáo dục theo hướng chuẩn hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế. Trong đó, ngoại ngữ và tin học là một trong những môn học được triển khai đầu tiên trong quá trình đổi mới.

Ông Lê Hồng Sơn, Giám đốc Sở Giáo dục Đào tạo  cho biết, Thành phố đã phê duyệt đề án Phổ cập và nâng cao năng lực sử dụng tiếng Anh của học sinh từ năm 2012. Đề án này xác định rõ mục tiêu: Học sinh Thành phố có thể sử dụng thành thạo tiếng Anh trong việc giao tiếp với người nước ngoài và học tập, nghiên cứu những tài liệu từ tiếng Anh.

Hợp tác lần này giữa  Sở Giáo dục Đào tạo TP Hồ Chí Minh và Công ty IIG Việt Nam thực hiện ở 2 nội dung: Ngoại ngữ và Tin học.

Về ngoại ngữ, Sở Giáo dục Đào tạo TP Hồ Chí Minh công nhận bài thi TOEFL Primary là bài thi nằm trong hệ thống các bài thi nhằm đánh giá trình độ tiếng Anh của học sinh tiểu học; TOEFL Junior thuộc hệ thống các bài thi nhằm đánh giá trình độ tiếng Anh của học sinh THCS; TOEFL iBT hoặc TOEFL thuộc hệ thống đáng giá trình độ tiếng Anh của học sinh THPT.

Đối với sinh viên các trường Cao đẳng, Trung cấp chuyên nghiệp của TP Hồ Chí Minh sẽ được đánh giá trình độ tiếng Anh bằng trình độ TOEFL.

Bên cạnh đó, bài thi TOEFL & EL Teach là  một trong những công cụ đánh giá năng lực tiếng Anh và khả năng sư phạm của giáo viên tiếng Anh trên địa bàn toàn TP.

Ngoài ra, trong quá trình thực hiện, Sở Giáo dục Đào tạo TP Hồ Chí Minh phối hợp với ILG Việt Nam từng bước áp dụng chương trình Dạy và học tiếng Anh trực tuyến nhằm bổ sung và cải tiến phương pháp dạy tiếng Anh hiện tại. Thành phố sẽ thí điểm áp dụng phần mềm phòng Lab ngoại ngữ Sanako tại một số trường tại TP Hồ Chí Minh.

Về tin học, Sở Giáo dục Đào tạo TP Hồ Chí Minh công nhận bài thi tin học IC3 Junior như một tiêu chuẩn đánh giá trình độ tin học cho học sinh tiểu học; IC3 cho học sinh THCS; MOS và ACA cho học sinh THPT.

Đối với sinh viên các trường Cao đẳng, Trung cấp chuyên nghiệp của TP Hồ Chí Minh sẽ được đánh giá bằng bài thi IC3.

Hàng năm Sở sẽ tổ chức kỳ thi học sinh giỏi tiếng Anh và Tin học cấp Thành phố để phát hiện, khuyến khích, bồi dưỡng những học sinh giỏi.

Thanh Thủy