(Chinhphu.vn) -  CLB có 50 hội viên chính thức, là tổ chức tự nguyện gồm các nhà nghiên cứu trong lĩnh vực y khoa, các nhà hoạt động xã hội và phóng viên báo chí hoạt động tại TPHCM.
Ngày 21/8, Sở Y tế TPHCM và Trung tâm Truyền thông-Giáo dục Sức khỏe phối hợp Ủy ban Phòng chống HIV/AIDS TPHCM đã ra mắt CLB Truyền thông Phòng, chống HIV/AIDS.

Tại các kỳ sinh hoạt, các thành viên sẽ được thông tin những chủ  trương, chính sách mới, các kế hoạch hoạt động của Ủy ban Phòng, chống HIV/AIDS; giới thiệu các mô hình hoạt động phòng, chống HIV/AIDS có hiệu quả và những tiến bộ khoa học, những kết quả trong công tác chăm sóc, điều trị HIV/AIDS trong nước và trên thế giới.

Bên cạnh đó, Câu lạc bộ sẽ thường xuyên mở các lớp tập huấn nâng cao kiến thức, kỹ năng phản ánh những vấn đề có liên quan đến HIV/AIDS và công tác phòng, chống HIV/AIDS cho các hội viên Câu lạc bộ. Tổ chức các cuộc hội thảo, diễn đàn “Nhà báo với hoạt động phòng, chống HIV/AIDS”, thực hiện các chuyến tham quan thực tế, giao lưu, học tập và trao đổi kinh nghiệm, tổ chức “Giải báo chí viết về HIV/AIDS”…

Thanh Thủy