(Chinhphu.vn) - Giáo dục đạo đức gia đình đang đối mặt với những thách thức và nguy cơ không hề nhỏ, đó là hiện tượng tiếp thu cái tốt chậm, hấp thụ cái xấu nhanh.

Quang cảnh Hội thảo. Ảnh: VGP/Nguyệt Hà

Đó là nội dung trong Báo cáo do bà Trần Tuyết Ánh, Vụ trưởng Vụ Gia đình (Bộ VHTTDL) trình bày trong Hội thảo “Phát huy vai trò của gia đình trong giáo dục đạo đức, lối sống tốt đẹp, lành mạnh, tiến bộ văn minh” được tổ chức sáng 31/12 tại Hà Nội.

Cũng theo bà Trần Tuyết Ánh, trong nội tại của tế bào xã hội - gia đình - cũng nảy sinh những thách thức không nhỏ, đó là trẻ em nghiện vi tính, mạng xã hội với những nội dung ít nhiều độc hại, phản giáo dục, phi văn hoá, bạo lực gia đình gia tăng, bình đẳng giới dưới mức an toàn...

Đặc biệt, cùng với việc di dân tự do hiện nay, sự xuất hiện nhiều mô hình gia đình mới như gia đình bố (mẹ) đơn thân, gia đình đồng tính, gia đình cấu tạo lại, gia đình thỏa thuận chung sống… “Điều này gây khó khăn cho việc giáo dục nhân cách con trẻ bởi sự thiếu hoàn thiện, sự bấp bênh và sự phi tự nhiên của nó không thể mang lại một môi trường giáo dục đầy đủ, bình thường cho con cái”, GS. Đặng Toàn Thắng thuộc Viện Văn hóa và Phát triển, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, cho biết.

Để phát huy vai trò của gia đình trong giáo dục nhân cách, lối sống, GS. Đặng Cảnh Khanh, Viện Văn hóa và Phát triển, cho rằng cần làm rõ vai trò giáo dục của nhà trường, gia đình và xã hội. Đồng thời cần xây dựng bộ quy chuẩn về nội dung giáo dục trong gia đình, phân biệt với quy chuẩn giáo dục của xã hội và nhà trường. Trong đó gia đình chịu trách nhiệm chính về giáo dục nhân cách, đạo đức, nhà trường chịu trách nhiệm đào tạo kỹ năng, kiến thức, còn Nhà nước thì chịu trách nhiệm bằng các văn bản chính sách với những quy định cụ thể như: Ai có thẩm quyền can thiệp vào việc riêng của gia đình. Tránh tình trạng như hiện nay từ hội phụ nữ đến tổ dân phố hay chính quyền phường cũng có thể tham gia vào việc riêng của mỗi gia đình.

Nguyệt Hà