(Chinhphu.vn) - Bộ Y tế vừa có công văn 6836/BYT-KCB  gửi UBND tỉnh, thành phố, đề nghị Chủ tịch UBND các tỉnh, thành chỉ đạo Sở Y tế và các sở, ngành có liên quan tăng cường kiểm tra, thanh tra các cơ sở có liên quan đến hoạt động thẩm mỹ trên địa bàn.

Các nội dung thanh tra bao gồm: Việc thực hiện các quy định chuyên môn kỹ thuật trong khám bệnh, chữa bệnh (cấp cứu, chẩn đoán bệnh, chỉ định phương pháp điều trị và kê đơn thuốc, thực hiện phẫu thuật, can thiệp ngoại khoa…); quy trình kỹ thuật chuyên môn về phẫu thuật thẩm mỹ; quyền và nghĩa vụ của người bệnh, người hành nghề; cấp giấy phép hoạt động phẫu thuật thẩm mỹ theo quy định của Luật Khám bệnh, chữa bệnh.

Song song với  đó, các địa phương cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền pháp luật về khám bệnh, chữa bệnh, giáo dục đạo đức, nêu cao tinh thần trách nhiệm của người hành nghề đối với người bệnh, có hình thức xử lý nghiêm vi phạm hành chính về khám bệnh, chữa bệnh theo quy định của Luật Xử lý vi phạm hành chính, Nghị định 96/2011/NĐ-CP của Chính phủ quy định xử phạt hành chính về khám bệnh, chữa bệnh (nếu sai phạm).

Thúy Hà