(Chinhphu.vn) - Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) đề nghị Tổng cục Du lịch hướng dẫn việc xác định đối tượng cơ sở lưu trú du lịch và các Sở Du lịch, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch các tỉnh, thành phố xác nhận đối tượng để việc hỗ trợ giảm giá điện cho các sơ sở bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 bảo đảm đúng đối tượng, đúng quy định của pháp luật.

Đây là nội dung chính tại buổi làm việc giữa Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) và Tổng cục Du lịch (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) để tháo gỡ các vướng mắc trong quá trình thực hiện hỗ trợ giảm giá điện cho các khách hàng sử dụng điện là cơ sở lưu trú du lịch.

Theo EVN, Bộ Công Thương đã ban hành văn bản số 2698/BCT-ĐTĐL ngày 16/4/2020 về việc hỗ trợ giảm giá điện, giảm tiền điện cho các khách hàng sử dụng điện bị ảnh hưởng của dịch COVID-19. Trong đó, có quy định “Khách hàng là các cơ sở lưu trú du lịch (theo quy định tại Luật Du lịch 2017 và các văn bản pháp luật có liên quan): Giảm giá điện từ mức giá bán lẻ điện áp dụng cho kinh doanh xuống bằng mức giá điện áp dụng cho các ngành sản xuất sau khi giảm giá”, thời gian áp dụng trong vòng 3 tháng kể tử ngày 16/4/2020.

Ông Võ Quang Lâm, Phó Tổng Giám đốc EVN cho biết, Tập đoàn thực hiện việc giảm giá điện cho các khách hàng bị ảnh hưởng dịch COVID-19 với tinh thần hỗ trợ kịp thời, nhanh chóng nhất, đúng đối tượng, đúng quy định của pháp luật.

Theo đó, cùng với các hoạt động truyền thông về giảm giá điện, giảm tiền điện, các tổng công ty điện lực, công ty điện lực đã thực hiện thông báo trực tiếp đến 100% khách hàng là các cơ sở lưu trú du lịch và hướng dẫn các khách hàng đủ điều kiện cung cấp giấy tờ xác định “cơ sở lưu trú du lịch” theo quy định của Luật Du lịch năm 2017. 

Trường hợp không cung cấp được giấy tờ xác định là cơ sở lưu trú du lịch thì các đơn vị điện lực vẫn tiếp nhận yêu cầu, tổng hợp gửi Sở Du lịch, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch của các tỉnh, thành phố để xác nhận.

Tuy nhiên theo EVN, trong quá trình triển khai thực hiện việc xác định đối tượng cơ sở lưu trú du lịch, sản lượng điện cho cơ sở lưu trú du lịch là khó khăn, vướng mắc mà ngành điện gặp phải trong quá trình thực hiện để hỗ trợ giảm giá điện cho các cơ sở lưu trú du lịch theo đúng quy định.

Nhằm tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc này, EVN đề nghị Tổng cục Du lịch hướng dẫn việc xác định đối tượng cơ sở lưu trú du lịch; và các Sở Du lịch, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch các tỉnh, thành phố xác nhận đối tượng để việc hỗ trợ giảm giá điện cho các sơ sở này bảo đảm đúng đối tượng, đúng quy định của pháp luật.

Tổng cục Du lịch cho rằng trong tình hình ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, việc giảm giá điện sẽ hỗ trợ cho các cơ sở du lịch vượt qua khó khăn.

Đại diện lãnh đạo Tổng cục Du lịch, những cơ sở lưu trú du lịch đáp ứng điều kiện thụ hưởng chính sách giảm giá điện là những cơ sở hoạt động tuân thủ pháp luật, có giấy đăng ký kinh doanh; đủ điều kiện về an ninh, trật tự, phòng cháy chữa cháy; và đã thông báo tới Sở Du lịch, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch về thời điểm hoạt động của cơ sở,...

Bên cạnh đó, các cơ sở lưu trú du lịch từng được thẩm định, xếp hạng sao cũng có thể được xem xét là đủ điều kiện được hưởng hỗ trợ giảm giá điện. Với các trường hợp cơ sở lưu trú du lịch khác, Tổng cục Du lịch sẽ hướng dẫn các Sở Du lịch, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch xác nhận.

EVN và Tổng cục Du lịch sẽ tiếp tục có các trao đổi để nhanh chóng thống nhất việc xác định đối tượng cơ sở lưu trú du lịch theo quy định của pháp luật, qua đó có căn cứ triển khai kịp thời việc giảm giá điện cho đúng đối tượng.

Toàn Thắng