(Chinhphu.vn) - Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa công bố thống kê luỹ kế kết quả của thí sinh ở các khối thi truyền thống A, A1, B, C, D.
Dựa vào bảng này, thí sinh sẽ biết vị trí mình ở đâu, từ đó nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển đại học cho phù hợp.

Nhấn vào hình để xem đầy đủ thống kê kết quả

Nguyệt Hà