(Chinhphu.vn) - Các công trình sau khi hoàn thành sẽ bảo đảm tưới thêm cho trên 50.000 ha đất nông nghiệp ở Tây Nguyên.

Một nhánh kênh dẫn nước từ hồ Ea Súp Thượng về tưới cho các cánh đồng ở Ea Súp. Ảnh: 
thongtinkhcndaklak.vn

TTXVN dẫn nguồn từ Bộ NN&PTNT cho biết, từ năm 2016-2020, với các nguồn vốn ODA, ngân sách Nhà nước, trái phiếu Chính phủ, Bộ NN&PTNT có kế hoạch đầu tư trên 11.500 tỷ đồng để nâng cấp, sửa chữa, xây dựng mới khoảng 20 công trình thủy lợi cho các tỉnh Tây Nguyên và Đông Nam Bộ, tập trung vào các tỉnh Tây Nguyên.

Các công trình sau khi hoàn thành sẽ bảo đảm tưới thêm cho trên 50.000 ha đất nông nghiệp trên địa bàn.

Từ năm 2011-2015, Bộ NN&PTNT đã đầu tư nâng cấp, sửa chữa, xây dựng mới 12 công trình thủy lợi lớn và vừa cho các tỉnh Tây Nguyên, với tổng nguồn vốn trên 4.814 tỷ đồng.

Hầu hết các công trình thủy lợi này đã cơ bản hoàn thành và bảo đảm việc cung cấp nước thêm cho trên 60.000 ha đất nông nghiệp.

Riêng tỉnh Đắk Lắk có 5 công trình thủy lợi vừa và lớn, trong đó đã có 4 công trình (hồ Ea Súp Thượng, hồ chứa nước Krông Búk Hạ, hồ chứa nước Krông Pắk Thượng) đưa vào phục vụ sản xuất nông nghiệp và nước sinh hoạt cho đồng bào các dân tộc trên địa bàn.

Hiện nay, Tây Nguyên có 2.352 công trình thủy lợi, chủ yếu là công trình thủy lợi nhỏ và vừa, phục vụ tưới nước cho 215.765 ha cây trồng, tức là mới bảo đảm tưới cho 50% diện tích cây lúa nước và 21% diện tích cây cà phê.

Số diện tích cây trồng còn lại chủ yếu được tưới bằng nguồn nước sông, suối, giếng khoan hoặc giếng đào.

Tiểu Mai