(Chinhphu.vn) - Cục Quản lý lao động ngoài nước cho biết, trong tháng 7/2013, tổng số lao động đi làm việc ở nước ngoài là 7.230 lao động.

Ảnh minh họa

Cụ thể, có trên 3.890 lao động (1.518 lao động nữ) đã đi làm việc ở thị trường Đài Loan, 686 (201 lao động nữ) đi làm việc tại Nhật Bản, 538 lao động (60 lao động nữ) làm việc ở Hàn Quốc, ở Malaysia là 508 lao động (221 lao động nữ), ở Campuchia là 495 lao động (241 lao động nữ). Ngoài ra người lao động cũng đi làm việc ở các thị trường như Macao, Libya, UAE, Lào...

Như vậy, tổng số lao động đi làm việc trong 7 tháng qua là 47.095 lao động, trong đó có 16.800 lao động nữ, đạt 55% chỉ tiêu kế hoạch năm 2013. Các thị trường trọng điểm gồm Đài Loan, Nhật Bản, Malaysia, số lượng lao động đi làm việc 7 tháng đầu năm 2013 đều tăng, cụ thể 23.270 lao động đi làm việc ở Đài Loan; 5.068 lao động đi làm việc ở Nhật Bản và 4.904 lao động làm việc ở Malaysia.

Riêng thị trường Hàn Quốc, do phía bạn chưa ký tiếp Thỏa thuận Hợp tác thực hiện chương trình EPS với Việt Nam nên số lượng lao động đi làm việc tại Hàn Quốc 7 tháng đầu năm 2013 giảm còn khoảng 2.700 lao động.

Thanh Thi