(Chinhphu.vn) -  Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh chỉ đạo các trường trên địa bàn tuyệt đối không được cắt xén chương trình, môn học đã quy định.

Ảnh minh họa

Theo phản ánh của báo chí, hiện nay một số trường trung học phổ thông ngoài công lập trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh đã cho học sinh bỏ học một số môn và tùy tiện ghi điểm cho đủ điều kiện tham dự kỳ thi trung học phổ thông quốc gia để xét tốt nghiệp và tuyển sinh vào đại học. Đây là việc làm vi phạm nghiêm trọng các quy định về giáo dục phổ thông.

Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức thanh tra để chấn chỉnh và xử lý nghiêm các vi phạm nói trên (nếu có), gửi báo cáo về Bộ Giáo dục và Đào tạo, đồng thời thông tin trên các phương tiện truyền thông để rút kinh nghiệm chung.

Cùng với đó, Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện các nhiệm vụ quản lý thường xuyên nhằm bảo đảm các trường học thực hiện nghiêm túc nhiệm vụ giáo dục toàn diện học sinh theo mục tiêu chương trình giáo dục phổ thông; tuyệt đối không được cắt xén chương trình, môn học đã quy định.

Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các Sở Giáo dục và Đào tạo thực hiện nghiêm túc nhiệm vụ quản lý, chỉ đạo theo tinh thần trên.

Khánh Linh