(Chinhphu.vn) – Hai dự án lớn hỗ trợ người khuyết tật tại Quảng Trị, một trong những địa phương bị phun rải nặng chất da cam, được kỳ vọng sẽ nâng cao chất lượng sống, cải thiện sức khoẻ, giúp người khuyết tật hoà nhập xã hội tốt hơn.

Lễ công bố trực tuyến dự án dành cho NKT tại đầu cầu Quảng Trị. Ảnh: VGP/Minh Trang

Ngày 1/9, UBND tỉnh Quảng Trị phối hợp với Cơ quan Phát triển quốc tế Hoa Kỳ (USAID) tại Việt Nam và Trung tâm Hành động quốc gia khắc phục hậu quả chất độc hóa học và môi trường (NACCET) tổ chức trực tuyến lễ công bố các dự án hỗ trợ người khuyết tật (NKT) tỉnh Quảng Trị, thông qua Trung tâm Sáng kiến Sức khoẻ và Dân số (CCIHP) và Trung tâm Hành động vì sự phát triển cộng đồng (ACDC). 

Hai dự án được USAID tài trợ thực hiện tại Quảng Trị gồm: Dự án hòa nhập – I và dự án “Tăng cường cơ hội, nâng cao vị thế cho NKT - II”.

Dự án hòa nhập – I nằm trong khuôn khổ dự án “Hỗ trợ cải thiện chất lượng sống của NKT tại các tỉnh bị phun rải nặng chất da cam”. Dự án được thực hiện tại 3 tỉnh Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Quảng Nam với mục tiêu nhằm mở rộng các dịch vụ hỗ trợ y tế và phục hồi chức năng, cải thiện sức khỏe và chất lượng sống của NKT; mở rộng dịch vụ xã hội, tăng cường hỗ trợ hòa nhập xã hội và triển khai hỗ trợ trực tiếp giúp tăng cường chất lượng sống của NKT; cải thiện chính sách, cải thiện thái độ công chúng, giảm thiểu các rào cản, đảm bảo hòa nhập xã hội của NKT. Dự án được thực hiện từ năm 2021-2026, trong đó giai đoạn 1 từ năm 2021 đến tháng 12/2022; tổng kinh phí cho giai đoạn này là 6,9 triệu USD.

Dự án “Tăng cường cơ hội, nâng cao vị thế cho NKT - II” được thực hiện từ năm 2021-2024 tại 3 tỉnh Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Quảng Nam với tổng kinh phí gần 2 triệu USD. Mục tiêu của dự án nhằm chuẩn hóa và cải thiện các chính sách cho NKT, cải thiện năng lực thực thi chính sách liên quan đến NKT của địa phương. Các kết quả đạt được sẽ góp phần cho việc sửa đổi, bổ sung chính sách, pháp luật hiện hành nhằm hỗ trợ tốt hơn cho NKT sống độc lập và hòa nhập xã hội.

Phát biểu tại lễ công bố tài trợ, Giám đốc USAID Việt Nam Ann Marie Yastishock đánh giá cao sự lãnh đạo và hợp tác hiệu quả của tỉnh Quảng Trị trong các dự án hợp tác giữa hai nước. Đồng thời nhấn mạnh tầm quan trọng của quan hệ đối tác giữa USAID và NACCET trong quản lý dự án hòa nhập. Với dự án “Tăng cường cơ hội, nâng cao vị thế cho NKT – II”, hai bên sẽ tiếp tục hợp tác, tạo ra những thay đổi tích cực về nhận thức và thái độ về NKT, tăng cường năng lực cho các tổ chức và cải thiện chính sách để xóa bỏ rào cản đối với sự hòa nhập của NKT.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị Hoàng Nam đề nghị các tổ chức đối tác triển khai dự án tại Quảng Trị phối hợp chặt chẽ với các cơ quan liên quan của tỉnh để đảm bảo đạt được mục tiêu dự án đề ra, đáp ứng nhu cầu của địa phương và yêu cầu của nhà tài trợ. UBND tỉnh cam kết sẽ cùng đồng hành và tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các dự án triển khai có hiệu quả tại địa phương.

                                                                                                            Minh Trang