(Chinhphu.vn) - Đoàn công tác của Tổng cục Du lịch do Phó Tổng cục trưởng Hà Văn Siêu làm trưởng đoàn đã tham gia Phiên họp Cơ quan du lịch quốc gia ASEAN lần thứ 45 tại khách sạn Pan Pacific vào ngày 16/1/2017.
Phiên họp Cơ quan du lịch quốc gia ASEAN lần thứ 45.
Đây là hoạt động nằm trong khuôn khổ Diễn đàn Du lịch ASEAN (ATF) và Hội chợ Travex tại Singapore diễn ra từ ngày 15-21/1/2017.

Phiên họp gồm các nội dung: Thông qua chương trình Nghị sự; Báo cáo hậu cần; Kết quả Hội nghị thượng đỉnh ASEAN lần thứ 28 và 29; Ban Thư ký ASEAN trình bày kết quả mới nhất của việc triển khai Chiến lược Du lịch ASEAN (ATSP) giai đoạn 2016-2025.

Phiên họp đã xem xét báo cáo của 4 Ủy ban hợp tác du lịch ASEAN, bao gồm: Ủy ban Cạnh tranh du lịch ASEAN - đây là Ủy ban có nhiều hoạt động thường xuyên nhất (do Malaysia làm Chủ tịch);  Ủy ban phát triển du lịch toàn diện và bền vững (do Philippines làm Chủ tịch); Ủy ban Giám sát nghề du lịch (do Indonesia làm Chủ tịch); Ủy ban Đánh giá, Giám sát, Nguồn lực du lịch ASEAN (do Việt Nam làm Chủ tịch).

Việt Nam với tư cách Chủ tịch Ủy ban Nguồn lực, Giám sát và Đánh giá Du lịch ASEAN (ATRMEC) đã báo cáo kết quả phiên họp lần thứ 2 của ATRMEC tổ chức vào ngày 14/10/2014 tại Bandar Seri Begawan, Brunei Darussalam.

Phiên họp xem xét và thông qua Báo cáo cũng như hướng dẫn các nội dung thực hiện các vấn đề nảy sinh tại Phiên họp bao gồm: Điều khoản tham chiếu đối với Hệ thống Đánh giá và Giám sát Chiến lược Du lịch ASEAN giai đoạn 2016-2025 và Kế hoạch hoạt động năm 2016-2017.
PV