(Chinhphu.vn) - Các nguyên tắc du lịch có trách nhiệm đã được đưa vào thực tiễn phát triển của ngành du lịch 3 tỉnh đồng bằng sông Cửu Long, góp phần nâng cao nhận thức về sự tôn trọng đối với môi trường và văn hóa, giảm thiểu các tác động tiêu cực từ phát triển du lịch, trao quyền cho người dân địa phương để tối đa hóa thu nhập và việc làm cho họ.

Lễ bàn giao bản đồ liên kết du lịch vùng đồng bằng sông Cửu Long. Ảnh: VGP/Hồng Hạnh

Ngày 22/9, tại thành phố Cần Thơ, Dự án “Chương trình Phát triển Năng lực Du lịch có Trách nhiệm với Môi trường và Xã hội” (Dự án EU-ESRT do Liên minh châu Âu tài trợ) đã tổ chức Phiên họp bàn giao các kết quả nghiên cứu hỗ trợ phát triển du lịch có trách nhiệm cho ba địa phương An Giang, Cần Thơ và Kiên Giang.

Tại phiên họp, đại diện Ban Quản lý Dự án EU-ESRT đã bàn giao tổng cộng 21 bộ tài liệu kỹ thuật cho 3 tỉnh trên để các địa phương có thể áp dụng trong công tác quản lý, phát triển du lịch bền vững và có trách nhiệm trong thời gian tới.

Được biết, 3 địa phương An Giang, Kiên Giang, Cần Thơ chính thức liên kết hợp tác phát triển du lịch từ tháng 10/2014. Dự án EU-ESRT bàn giao các kết quả kỹ thuật đạt được tập trung xoay quanh 4 lĩnh vực, gồm: Đẩy mạnh công tác quản lý điểm đến tại khu vực đồng bằng sông Cửu Long; phát triển sản phẩm; tiếp thị sản phẩm và phát triển nguồn nhân lực du lịch.

Cụ thể, đối với việc đẩy mạnh công tác quản lý điểm đến, Dự án EU-ESRT hỗ trợ hình thành một Tổ chức quản lý điểm đến mang tính khu vực với mô hình gồm các Ban điều phối Du lịch của từng địa phương, thành lập nên các Tổ công tác chuyên biệt cho từng lĩnh vực. Trong thời gian qua, mô hình này phát huy hiệu quả hoạt động nhờ dựa trên sự hợp tác chặt chẽ giữa khu vực công và khu vực tư nhân.

Về vấn đề phát triển sản phẩm, Dự án EU-ESRT đã hỗ trợ xây dựng Chiến lược quản lý điểm đến du lịch cùng với việc ưu tiên và liên kết sản phẩm du lịch nhằm kiện toàn các sản phẩm mà điểm đến có thể cung cấp cho du khách. Bên cạnh đó, Dự án cũng giúp phát triển du lịch cộng đồng nhằm mang lại lợi ích cho cộng đồng địa phương thông qua việc hỗ trợ hoạt động của nhà văn hóa tại An Giang và Cần Thơ.

Với sự hỗ trợ của Dự án EU-ESRT, 3 địa phương đã tăng cường công tác tiếp thị sản phẩm du lịch thông qua việc tham gia vào các hội chợ du lịch, xây dựng được bản đồ tuyến điểm du lịch, Bộ Quy tắc ứng xử Du lịch có trách nhiệm của khu vực (bao gồm cả bộ quy tắc ứng xử cho khu vực Núi Cấm, An Giang).

Đồng thời, Dự án cũng tư vấn đánh giá phim quảng bá điểm đến khu vực đồng bằng sông Cửu Long, hỗ trợ xây dựng các kế hoạch marketing năm 2017 và kế hoạch xây dựng website quảng bá điểm đến cho 3 địa phương.

Về hỗ trợ phát triển nguồn nhân lực du lịch, Dự án EU-ESRT đã xây dựng Kế hoạch phát triển nguồn nhân lực du lịch giai đoạn 2016-2020 với các chương trình tập huấn nhằm nâng cao năng lực cho các đối tượng từ cán bộ quản lý Nhà nước, doanh nghiệp du lịch, cộng đồng địa phương đến các cơ sở đào tạo du lịch.

Ngoài ra, cùng với việc hoàn thiện Bộ tiêu chuẩn nghề Du lịch Việt Nam (VTOS), Dự án đã phổ biến Bộ tiêu chuẩn này trong khu vực bằng các khóa tập huấn và các hoạt động tư vấn cho các trường đào tạo du lịch.

Hồng Hạnh