Trang chủ » Đưa NQ Đại hội XI của Đảng vào cuộc sống

10:04, 09/01/2012

Những việc có thể làm ngay trong công tác xây...

Trong công tác xây dựng Đảng, có những việc chiến lược yêu cầu phải cần và đủ những yếu tố khách quan, chủ quan, song có những việc có thể làm ngay, làm thường xuyên, liên tục không cần chờ đợi. Chúng ta đều biết những công việc ấy không hề xa xôi, viển vông, to tát mà rất gần gũi, gắn bó với chúng ta hàng ngày như cơm ăn, nước uống.

Văn nghệ sĩ phía bắc học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XII của Đảng

14:59, 30/05/2016

Ngày 30/5, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XII của Đảng cho đối tượng là lãnh đạo Liên hiệp các hội văn học, nghệ...

Kon Tum: Đa dạng hình thức học và làm theo Bác

18:06, 31/01/2013

Bằng nhiều hoạt động, các cơ quan, đơn vị ở Kon Tum đã đưa việc học và làm theo gương Bác trở thành một việc làm thường xuyên, tự giác, với nhiều cách tổ chức học tập đa...

Phê bình, tự phê bình nghiêm túc, không nể nang, né tránh

18:16, 16/09/2012

Với tinh thần làm việc nghiêm túc, Ban Thường vụ Tỉnh ủy các địa phương đã nhìn thẳng vào sự thật, đánh giá đúng sự thật, không nể nang, né tránh trong công tác phê bình và tự...

Tạo chuyển biến mạnh mẽ trong học và làm theo Bác

19:48, 12/06/2012

Ngày 12/6, tại Hà Nội, Bộ phận giúp việc Ban Bí thư tổ chức cuộc họp đánh giá kết quả thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị về “Tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm...

Kết quả một năm triển khai Chỉ thị 03-CT/TW, phương hướng, nhiệm vụ trong thời gian tới

22:15, 18/05/2012

Ngày 16/5, tại Hà Nội, Ban Bí thư Trung ương Đảng đã tổ chức Hội nghị Sơ kết một năm triển khai thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị về “Tiếp tục đẩy mạnh việc học...

Nhìn thẳng vào yếu kém, vượt qua cám dỗ để hoàn thành nhiệm vụ

14:56, 27/04/2012

Nói về quyết tâm thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 của ngành, Tổng Thanh tra Chính phủ Huỳnh Phong Tranh khẳng định, thanh tra là công việc nhiều vất vả và cũng đối mặt với nhiều cám...

Học và làm theo Bác gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4

20:18, 13/04/2012

Ngày 13/4, tại Hà Nam, Ban Bí thư Trung ương đã tổ chức hội nghị giao ban các tỉnh miền Bắc triển khai thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị về "Tiếp tục đẩy mạnh việc...

Các địa phương quán triệt triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4

14:23, 29/03/2012

Các địa phương đang tiếp tục quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 Ban chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng...

Để triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4

19:15, 27/03/2012

Ngày 20/3, Hà Nội tổ chức Hội nghị quán triệt Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI). Việc thực hiện Nghị quyết của của Hà Nội chắc chắn sẽ tạo sức lan tỏa, vì mỗi hoạt động, quyết...

Ngành Công an đẩy mạnh triển khai Nghị quyết Trung ương 4

08:48, 20/03/2012

Bộ Công an vừa ban hành Hướng dẫn tuyên truyền, triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng...