Trang chủ » Box Chuyên đề » Đưa Nghị quyết Đại hội XII của Đảng vào cuộc sống

Tập trung giải quyết dứt điểm những vấn đề nổi cộm: Quyết tâm lớn của Đảng

09:07, 10/11/2016

Một trong những yêu cầu lớn đặt ra trong Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) là đồng thời với việc triển khai đưa Nghị quyết vào cuộc sống, cần tập trung giải quyết dứt điểm những vấn...

Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 (khoá XII) về tiếp tục đổi mới mô hình tăng trưởng

18:36, 01/11/2016

Ngày 1/11, thay mặt Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XII, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Nghị quyết số 05-NQ/TW về một số chủ trương, chính sách lớn...

Nhận diện đúng để hành động mạnh mẽ, thiết thực, hiệu quả

10:53, 01/11/2016

Hội nghị Trung ương 4 khóa XII của Đảng đã ra Nghị quyết về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và...

Các địa phương quán triệt nội dung Hội nghị Trung ương 4 (khóa XII)

08:29, 01/11/2016

Thông báo kết quả Hội nghị Trung ương 4 (khóa XII), các Tỉnh ủy, Thành ủy đều quán triệt các cấp ủy Đảng, chính quyền, cán bộ đảng viên tại địa phương thực hiện có hiệu quả những...

Trung ương nhận diện 27 biểu hiện suy thoái, 'tự diễn biến'

07:56, 01/11/2016

Nghị quyết số 04-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XII do Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ký ban hành ngày 30/10 mới đây về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn...

Quân ủy Trung ương góp ý Đề án “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng”

14:44, 17/09/2016

Sáng 17/9, Quân ủy Trung ương tổ chức hội nghị góp ý kiến cho Đề án"Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống...

Bộ Chính trị làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Cần Thơ

10:59, 16/09/2016

Từ nay đến năm 2020, Cần Thơ cần phát huy tối đa các nguồn lực, lợi thế, tìm ra động lực mới để xây dựng và phát triển Thành phố thực sự là trung tâm kinh tế-xã hội,...

Hội thảo khoa học về Văn kiện Đại hội XII của Đảng

17:29, 20/07/2016

Ngày 20/7, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Bộ Biên tập Tạp chí Cộng sản, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam phối hợp tổ chức hội thảo khoa học cấp quốc gia:...

Kiên Giang: Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng thiết thực, hiệu quả

16:28, 20/07/2016

Ngày 19/7, Tỉnh ủy Kiên Giang ban hành chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng trên tinh thần phù hợp với thực tiễn địa phương, bảo đảm khả thi và...

Tăng cường quốc phòng, giữ vững an ninh quốc gia là nhiệm vụ trọng yếu

10:38, 14/07/2016

Chủ tịch nước Trần Đại Quang nhấn mạnh, Đảng ta đặc biệt đề cao vai trò, tầm quan trọng của sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc; xác định tăng cường quốc phòng, giữ vững an ninh quốc gia...