Trang chủ » Chuyên đề » Đưa Nghị quyết Đại hội XII của Đảng vào cuộc sống

Kiên Giang: Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng thiết thực, hiệu quả

16:28, 20/07/2016

Ngày 19/7, Tỉnh ủy Kiên Giang ban hành chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng trên tinh thần phù hợp với thực tiễn địa phương, bảo đảm khả thi và...

Tăng cường quốc phòng, giữ vững an ninh quốc gia là nhiệm vụ trọng yếu

10:38, 14/07/2016

Chủ tịch nước Trần Đại Quang nhấn mạnh, Đảng ta đặc biệt đề cao vai trò, tầm quan trọng của sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc; xác định tăng cường quốc phòng, giữ vững an ninh quốc gia...

Tập trung nâng cao hiệu quả lĩnh vực công nghiệp, nhấn mạnh vai trò DN

10:39, 06/07/2016

Đây là một trong những mục tiêu chủ yếu trong chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XII của Bộ Công Thương.

Quán triệt Nghị quyết ĐH Đảng: Xác định trọng tâm cụ thể về KT-XH

16:02, 01/07/2016

Triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng, nhiều địa phương đã xây dựng, ban hành chương trình hành động với việc xác định trọng tâm cụ thể về phát triển KT-XH.

Đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Nhiệm vụ quan trọng hàng đầu

10:20, 30/06/2016

Đảng bộ nhiều địa phương trong cả nước đã tổ chức hội nghị quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng. Việc đưa Nghị quyết Đại hội Đảng vào cuộc...

Quán triệt Nghị quyết ĐH XII của Đảng cho cán bộ khối báo chí, xuất bản

10:03, 29/06/2016

Thực hiện Chỉ thị số 01-CT/TW ngày 22/3/2016 của Bộ Chính trị và Hướng dẫn số 04-HD/BTGTW ngày 8/4/2016 của Ban Tuyên giáo Trung ương “về học tập, quán triệt, truyên truyền và triển khai thực hiện Nghị...

Đội ngũ trí thức học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XII của Đảng

10:47, 27/05/2016

Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XII của Đảng giúp các đồng chí là lãnh đạo liên hiệp các hội, tổng hội, các hội khoa học và kỹ thuật, đội ngũ trí thức nắm...

Học tập Nghị quyết Đại hội XII của Đảng với tinh thần đổi mới

08:57, 21/04/2016

Hội nghị cán bộ toàn quốc học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng vừa bế mạc thành công sau 2 ngày làm việc với tinh thần đổi mới, nghiêm túc, thiết thực,...

Ngày làm việc thứ 2 Hội nghị toàn quốc quán triệt Nghị quyết Đại hội XII

07:47, 20/04/2016

Ngày 20/4, Hội nghị cán bộ toàn quốc học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XII của Đảng bước sang ngày làm việc thứ 2. Tại hội nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ...

Triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng: Cần khẩn trương, hiệu quả, thiết thực

11:24, 19/04/2016

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh, điều quan trọng là đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống bằng việc tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết có hiệu quả, khắc phục tình trạng Nghị...