Trang chủ » Chuyên đề » Đưa Nghị quyết Đại hội XII của Đảng vào cuộc sống

Nghị quyết Trung ương 6 về công tác dân số trong tình hình mới

16:50, 30/10/2017

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng vừa ký ban hành Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương khóa XII (Nghị quyết số 21 -NQ/TW) về công tác dân số trong tình hình mới....

Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 11-NQ/TW của Chính phủ

07:05, 04/10/2017

Chính phủ vừa ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TW ngày 3/6/2017 Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về hoàn thiện thể chế kinh tế thị...

Hòa Bình: Đến năm 2020, đưa du lịch thành ngành kinh tế quan trọng

09:38, 03/10/2017

Đây là một trong những trọng tâm phát triển kinh tế-xã hội trên địa bàn được nhấn mạnh tại Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Hòa Bình lần thứ 9, khóa XVI, tổ chức ngày 2/10.

Tháo dỡ các rào cản – Vận hội của kinh tế tư nhân

07:15, 08/09/2017

Tháo dỡ các rào cản, tạo điều kiện cho kinh tế tư nhân (KTTN) phát triển nhanh, hội nhập thành công trở thành đòi hỏi bức xúc và cần được tiến hành một cách bài bản và kiên...

“Chủ trương một, biện pháp mười”

16:12, 07/09/2017

Nghị quyết Trung ương 5 (khóa XII) về kinh tế tư nhân thực sự tạo niềm tin cho cộng đồng doanh nghiệp, cho người dân, nhưng phải hành động như thế nào để Nghị quyết đi vào cuộc...

Biến đột phá thành hành động

12:36, 07/09/2017

Để phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực của quan trọng của nền kinh tế nước ta bên cạnh sự mong mỏi, phải có cách làm hay cùng với tính lý trí cao cho...

Niềm tin lớn ở cuộc chơi sòng phẳng

06:23, 07/09/2017

Nghị quyết 10-NQ/TW về “phát triển kinh tế tư nhân” đóng vai trò quan trọng trong việc tạo dựng niềm tin của các doanh nghiệp tư nhân. Với niềm tin vào tương lai, các doanh nghiệp sẽ có...

Một quyết tâm chính trị mới: Tạo đà cho kinh tế tư nhân phát triển

16:18, 06/09/2017

Nghị quyết đã thể hiện một quyết tâm chính trị mới của Đảng và Nhà nước nhằm tạo đà cho kinh tế tư nhân thật sự phát triển lành mạnh, cùng với kinh tế nhà nước, kinh tế...

Tư duy mới của Đảng về kinh tế tư nhân

14:28, 30/08/2017

Nghị quyết số 10-NQ/TW Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII “về phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định...

Hình thành hệ thống quan điểm đồng bộ về hoàn thiện thể chế kinh tế

08:43, 30/08/2017

Các Nghị quyết Trung ương 5 (khoá XII) là bước đột phá trong việc hình thành quan điểm về mô hình kinh tế thị trường của Việt Nam mang tính hệ thống.