Trang chủ » Chuyên đề » Đưa Nghị quyết Đại hội XII của Đảng vào cuộc sống

Khai mạc Hội nghị toàn quốc quán triệt Nghị quyết Đại hội XII của Đảng

08:41, 19/04/2016

Sáng 19/4 tại Hà Nội, Hội nghị cán bộ toàn quốc học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng bắt đầu chương trình làm việc.

Công bố văn kiện Đại hội XII của Đảng

18:47, 24/03/2016

Báo điện tử Chính phủ trân trọng giới thiệu toàn văn hai văn kiện Đại hội XII của Đảng: Báo cáo chính trị và Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã...

Bộ Chính trị chỉ thị quán triệt, triển khai Nghị quyết Đại hội XII của Đảng

17:05, 24/03/2016

Ngày 22/3, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Chỉ thị số 01-CT/TW của Bộ Chính trị về học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn...

Tập trung thảo luận Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội

09:25, 10/03/2016

Cùng với hai nội dung lớn, trọng tâm khác là xem xét Chương trình làm việc của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII và việc giới thiệu nhân sự lãnh đạo cấp cao của các cơ quan...

Trung ương thảo luận Chương trình làm việc toàn khóa

09:10, 10/03/2016

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đề nghị Trung ương tập trung thảo luận, lựa chọn đưa vào Chương trình những vấn đề lớn, quan trọng và cần thiết, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và thẩm...

Khai mạc Hội nghị Trung ương 2 khóa XII

09:06, 10/03/2016

Sáng 10/3, Hội nghị lần thứ hai Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII đã khai mạc tại Hà Nội. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng có diễn văn quan trọng khai mạc Hội nghị.

Trung ương xem xét giới thiệu nhân sự các cơ quan Nhà nước

08:58, 10/03/2016

Việc giới thiệu nhân sự lãnh đạo cấp cao của các cơ quan Nhà nước là một trong những nội dung lớn được Hội nghị lần thứ hai Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa XII xem xét.

Bộ Chính trị bổ nhiệm Trưởng Ban Nội chính Trung ương

17:50, 29/02/2016

Bộ Chính trị quyết định bổ nhiệm đồng chí Phan Đình Trạc, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Nội chính Trung ương giữ chức Trưởng ban Nội chính Trung ương.

Xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XII

20:01, 03/02/2016

Để triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng yêu cầu các Bộ, ngành, địa phương khẩn trương xây dựng Chương trình hành động...

Giai đoạn mới của hội nhập quốc tế

14:46, 02/02/2016

Việt Nam tích cực và chủ động hội nhập quốc tế, hướng đến một giai đoạn mới thực chất hơn, tìm kiếm những đột phá cả về tư duy và hành động.