Trang chủ » Chuyên đề » Đưa Nghị quyết Đại hội XII của Đảng vào cuộc sống

Đổi mới phương thức triển khai, đưa nhanh Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống

10:26, 29/08/2017

Việc Ban Chấp hành Trung ương Đảng ban hành cùng lúc 3 Nghị quyết (1) đã thể hiện sự cấp bách và tính liên kết hữu cơ của các vấn đề hoàn thiện thể chế kinh tế thị...

Hoá giải điểm ‘nóng’, phát triển DNNN phù hợp với bối cảnh mới

08:28, 29/08/2017

Nghị quyết số 12 về cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả DNNN là một trong 3 Nghị quyết được Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII thông qua, đã nêu một số vấn...

Phát triển kinh tế tư nhân: Bước chuyển nhịp nhàng từ nhận thức đến hành động

18:25, 28/08/2017

Nghị quyết số 10 về phát triển kinh tế tư nhân (KTTN) trở thành động lực quan trọng trong nền kinh tế thị trường định hướng XHCN đã nêu ra được những chủ trương lớn để khẳng định...

Nghị quyết Trung ương 5: Điểm nhấn tạo động lực, đột phá trong phát triển kinh tế

09:40, 28/08/2017

Các nghị quyết về kinh tế của Hội nghị Trung ương 5 (khóa XII), đang được quán triệt và triển khai thực hiện như những điểm nhấn nhằm tạo động lực mới và sự đột phá trong phát...

Đà Nẵng quán triệt Nghị quyết Trung ương 5

16:37, 11/08/2017

Sáng 11/8, Thành ủy Đà Nẵng tổ chức Hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 (khóa XII) và Quy định 86-QĐ/TW của Bộ Chính trị đến cán bộ chủ chốt của Thành...

Cần tăng cường kỷ cương, kỷ luật trong CPH doanh nghiệp

18:52, 10/07/2017

(chinhphu.vn) – Cổ phần hóa, thoái vốn của doanh nghiệp Nhà nước (DNNN) còn chậm, 6 tháng qua mới cổ phần hoá 20 doanh nghiệp (DN) và xây dựng phương án cổ phần hoá 21 DN, số vốn thoái là...

'Nhận thức phải chín, tư tưởng phải thông, hành động phải quyết liệt'

14:50, 29/06/2017

“Để thực hiện hiệu quả các Nghị quyết của Trung ương thì nhận thức phải chín, tư tưởng phải thông, quyết tâm phải lớn, phương pháp phải đúng, hành động phải quyết liệt, khen thưởng kỷ luật phải...

Động lực mới cho phát triển kinh tế tư nhân

07:44, 27/06/2017

Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về phát triển kinh tế tư nhân (KTTN) thể hiện đường lối quan điểm nhất quán của Đảng, Nhà nước về phát triển...

Đảng bộ Khối DN Trung ương: Tăng cường chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ kinh tế

12:21, 10/01/2017

Trong năm 2017, Đảng bộ Khối DN Trung ương sẽ tập trung chỉ đạo các DN trong Khối đẩy mạnh triển khai các giải pháp đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng suất lao động, sức...

Xây dựng, chỉnh đốn Đảng phải tạo được chuyển biến rõ nét về KT-XH

10:51, 04/01/2017

Tiếp tục quán triệt Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), các địa phương xác định công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng phải gắn chặt với việc tạo được chuyển biến rõ nét trong việc triển khai...