(Chinhphu.vn) – Ông Phan Thanh Tuấn làm việc tại 1 Công ty của tỉnh Quảng Nam. Ngày 4/5 ông bị ốm phải đi khám bệnh tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Nam, nhưng sáng ngày 6/5 ông mới mang giấy khám bệnh của bác sĩ đến Bệnh viện để xin giấy nghỉ việc hưởng BHXH.

Đối chiếu giấy khám bệnh, nhân viên BHXH tại Bệnh viện ghi ông Tuấn được nghỉ 3 ngày từ ngày 4/5 đến ngày 6/5. Khi viết giấy nghỉ việc hưởng chế độ BHXH, nhân viên Bệnh viện đề ngày 6/5, đúng ngày ông đi xin giấy. 

Ông Tuấn nộp cho BHXH tỉnh Quảng Nam để được chi trả chế độ BHXH, tuy nhiên BHXH tỉnh Quảng Nam đã từ chối thanh toán với lý do ngày bác sĩ ký, đóng dấu (6/5) không trùng với ngày đi thăm khám (4/5) và trả lại hồ sơ cho công ty ông vì không hợp lệ.

Ông Tuấn hỏi, trường hợp của ông so với các quy định về BHXH thì có hợp lệ không? Có quy định nào hướng dẫn ngày bác sĩ ký đóng dấu phải không được khác với ngày thăm khám không?

BHXH Việt Nam trả lời ông Tuấn như sau:

Giấy Chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH do bác sĩ, y sĩ làm việc trong các cơ sở y tế (có thẩm quyền theo quy định của pháp luật và có đăng ký chữ ký với cơ quan BHXH) ghi và cấp cho người lao động tham gia BHXH để nghỉ việc điều trị ngoại trú hoặc chăm con ốm.
 
Về nguyên tắc, khi người lao động (tham gia BHXH bắt buộc) đi thăm khám tại cơ sở y tế, căn cứ tình trạng sức khỏe của người lao động, nếu cần thiết phải nghỉ việc để điều trị ngoại trú bác sĩ sẽ xác nhận số ngày nghỉ cần phải nghỉ việc để điều trị bệnh ngoại trú trên Giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH kể từ ngày khám bệnh tại cơ sở y tế, ngày cấp Giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH phải khớp với ngày thăm khám tại cơ sở y tế.

Trường hợp của ông Tuấn, Giấy nghỉ việc hưởng BHXH cấp ngày 6/5 nhưng ngày nghỉ ghi trên Giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH ghi từ ngày 4/5 đến ngày 6/5. Do ông đã nghỉ việc để điều trị bệnh ngoại trú trước sau đó xin cấp Giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH là chưa phù hợp về thời gian phát sinh tại thời điểm nghỉ việc hưởng BHXH nên BHXH tỉnh Quảng Nam từ chối thanh toán chế độ ốm đau đối với ông là có căn cứ.

Chinhphu.vn