(Chinhphu.vn) – Theo phản ánh của bà Nguyễn Thị Quỳnh Như (Ninh Thuận), mẹ của bà được nghỉ hưu trước tuổi theo Nghị định số 26/2015/NĐ-CP, tuy nhiên theo trả lời của BHXH tỉnh Ninh Thuận, do chưa có văn bản hướng dẫn thực hiện nên mẹ bà chưa được hưởng chế độ hưu. Bà Như hỏi, bao giờ mẹ bà mới được hưởng lương hưu?

Về vấn đề này, BHXH Việt Nam trả lời bà Như như sau:

Ngày 9/3/2015, Chính phủ ban hành Nghị định số 26/2015/NĐ-CP về việc quy định chế độ, chính sách đối với cán bộ không đủ điều kiện về tuổi tái cử, tái bổ nhiệm giữ các chức vụ, chức danh theo nhiệm kỳ trong cơ quan Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước, tổ chức chính trị.

Qua nghiên cứu triển khai thực hiện, BHXH Việt Nam phát hiện một số vấn đề cần có hướng dẫn rõ thêm. Sau khi xin ý kiến của các cơ quan có thẩm quyền, BHXH Việt Nam đã có Công văn số 3624/BHXH-CSXH ngày 22/9/2015 hướng dẫn BHXH các tỉnh, thành phố thực hiện chế độ BHXH theo Nghị định số 26/2015/NĐ-CP.

Chinhphu.vn