(Chinhphu.vn) – Ông Ngô Văn Quân làm cán bộ Địa chính-Xây dựng tại UBND thị trấn Liên Nghĩa, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng theo chế độ hợp đồng và có đóng BHXH bắt buộc từ tháng 1/2014.

Theo quy định của Luật Cán bộ, công chức năm 2008 thì ở cấp xã không có đối tượng làm việc theo hợp đồng lao động. Ông Quân hỏi, ông có được đóng BHXH tiếp không và nếu được thì phải đóng như thế nào?

BHXH Việt Nam trả lời ông Quân như sau:

Theo Điểm c, Mục 3 Công văn số 2845/BNV-CCVC ngày 29/7/2014 của Bộ Nội vụ, ở cấp xã không có đối tượng là người làm việc việc theo chế độ hợp đồng lao động; các trường hợp đã ký hợp đồng lao động với UBND cấp xã trước đây thì thực hiện chế độ BHXH như những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã.

Căn cứ Công văn số 2845/BNV-CCVC, BHXH Việt Nam đã hướng dẫn BHXH địa phương dừng thu BHXH bắt buộc đối với người làm việc theo hợp đồng lao động với UBND cấp xã.

Các trường hợp không thuộc đối tượng tham gia BHXH bắt buộc thì được tham gia BHXH tự nguyện theo quy định tại Khoản 5 Điều 2 Luật BHXH số 71/2006/QH11. Đề nghị ông Quân liên hệ với cơ quan BHXH huyện nơi cư trú để được hướng dẫn cụ thể.

 Chinhphu.vn

 

Từ khóa: BHXH , công chức , cấp xã , tự nguyện