(Chinhphu.vn) – Ông Trần Mạnh Hùng (TP. Hồ Chí Minh) nhập ngũ tháng 5/1985, xuất ngũ tháng 6/1989, được hưởng 2 tháng phụ cấp, tiền tàu xe và phiếu mua lương thực. Tháng 12/1989, ông ký hợp đồng làm việc tại Công ty Xi măng Hà Tiên. Vừa qua, ông Hùng làm đơn xin thôi việc do mất sức lao động.

Công ty Xi măng Hà Tiên tính thời gian làm việc thực tế của ông Hùng tại công ty là 27 năm, hưởng trợ cấp thôi việc là 19 năm, không được tính thời gian công tác trong quân đội.

Ông Hùng hỏi, khi ông nghỉ việc, cơ quan BHXH có tính cho ông thời gian công tác trong quân đội không?

Về vấn đề này, BHXH TP. Hồ Chí Minh trả lời như sau:

Theo Khoản 2, Điều 23 Nghị định số 115/2015/NĐ-CP ngày 11/11/2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật BHXH về BHXH bắt buộc thì quân nhân, công an nhân dân phục viên, xuất ngũ, thôi việc trước ngày 15/12/1993, sau đó chuyển sang làm việc có tham gia BHXH bắt buộc tại các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế và cá nhân có thuê mướn, sử dụng lao động mà không hưởng chế độ trợ cấp theo Quyết định số 47/2002/QĐ-TTg ngày 11/4/2002, Quyết định số 290/2005/QĐ-TTg ngày 8/11/2005, Quyết định số 92/2005/QĐ-TTg ngày 29/4/2005, Quyết định số 142/2008/QĐ-TTg ngày 27/10/2008, Quyết định số 38/2010/QĐ-TTg ngày 6/5/2010, Quyết định số 53/2010/QĐ-TTg ngày 20/8/2010 và Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg ngày 9/11/2011 của Thủ tướng Chính phủ thì thời gian công tác trong quân đội, công an trước đó được cộng nối với thời gian công tác có đóng BHXH sau này để tính hưởng BHXH.

Nếu trên sổ BHXH chưa thể hiện thời gian từ tháng 5/1985 đến 6/1989 thì ông Hùng nộp hồ sơ liên quan đến thời gian công tác trong quân đội cho đơn vị (nếu còn làm việc) hoặc BHXH quận, huyện nơi cư trú (nếu đã nghỉ việc) để được xét cộng nối thời gian công tác hưởng BHXH (nếu đủ cơ sở).

Chinhphu.vn

 

Từ khóa: Thời gian công tác , đóng BHXH , nghỉ việc , mất sức lao động