(Chinhphu.vn) - Con của ông Lê Nguyên Đức có hộ khẩu và mua BHYT hộ gia đình tại TP. Đà Nẵng nhưng đi làm tại TPHCM. Ông Đức hỏi, khi thẻ BHYT con của ông hết hạn thì gia hạn tại TP. Đà Nẵng hay TPHCM? Thẻ BHYT tại TP. Đà Nẵng nhưng đăng ký nơi khám chữa bệnh ban đầu tuyến quận, huyện tại TP. HCM có được không? Có đúng tuyến không?


Đăng ký khám bệnh, chữa bệnh BHYT ban đầu tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh BHYT ban đầu tuyến xã, tuyến huyện.
Về vấn đề này, BHXH TP. Đà Nẵng trả lời như sau:

Theo Điều 8 Thông tư số 40/2015/TT-BYT về đăng ký khám chữa bệnh ban đầu và chuyển tuyến “Đăng ký khám bệnh, chữa bệnh BHYT ban đầu tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh BHYT ban đầu tuyến xã, tuyến huyện”, trường hợp con của ông có thể gia hạn thẻ BHYT tại TP. Đà Nẵng đồng thời có thể thay đổi nơi đăng ký khám chữa bệnh ban đầu tại Bệnh viện tuyến quận huyện ở TP. Hồ Chí Minh phù hợp với nơi cư trú hiện tại.

Nơi nhận hồ sơ: Tại đại lý thu của UBND xã nơi ông có hộ khẩu thường trú, theo quy định Khoản 5 Điều 11 Nghị định số 146/2018/NĐ-CP ngày 17/10/2018.

Nếu gia hạn thẻ BHYT tại TP. Hồ Chí Minh thì phải đáp ứng theo Khoản 1, Khoản 2 Điều 5 Nghị định số 146/2018/NĐ-CP.

Căn cứ Luật số 46/2014/QH13 sửa đổi bổ sung một số điều của Luật BHYT tại Điểm c Khoản 3 Điều 22 về mức hưởng BHYT, trường hợp con của ông đăng ký khám chữa bệnh ban đầu tại TP. Đà Nẵng nhưng đến khám bệnh Bệnh viện tuyến quận huyện tại TP. Hồ Chí Minh thì được hưởng quyền lợi BHYT như khám chữa bệnh đúng tuyến (do thông tuyến huyện từ tháng 1/2016, cụ thể trường hợp này BHYT thanh toán 80%, người bệnh cùng chi trả 20%), tuy nhiên nếu chuyển viện lên tuyến trên sẽ có mức hưởng theo quy định tại Khoản 3 Điều 14 Nghị định số 146/2018/NĐ-CP.

Chinhphu.vn

Từ khóa: thẻ BHYT , khám chữa bệnh ban đầu , Luật BHYT , Nghị định 146/2018/NĐ-CP