(Chinhphu.vn) – Bà Đỗ Hoa (Hà Nội) hỏi: Công ty tôi có người lao động đã từng tham gia quân đội 2 năm, xuất ngũ năm 1993, chưa hưởng trợ cấp 1 lần và hiện đóng BHXH bắt buộc. Vậy, thời gian trong quân ngũ của lao động này có được cộng vào thời gian đóng BHXH không?

Về vấn đề này, BHXH Việt Nam trả lời như sau:

Theo thư bà trình bày, nếu công ty của bà thuộc đối tượng tham gia BHXH bắt buộc và người lao động làm tại công ty của bà phục viên, xuất ngũ trước ngày 15/12/1993 và chưa hưởng trợ cấp theo quy định tại Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg ngày 9/11/2011 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ, chính sách đối với đối tượng tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế ở Campuchia, giúp bạn Lào sau ngày 30/4/1975 đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc thì theo quy định tại Khoản 2, Điều 23 Nghị định số 115/2015/NĐ-CP ngày 11/11/2015 của Chính phủ, thời gian công tác trong quân đội trước đó được cộng với thời gian công tác đóng BHXH sau này để tính hưởng chế độ BHXH.

Chinhphu.vn

Từ khóa: Xuất ngũ , trợ cấp một lần , BHXH