(Chinhphu.vn) – Ông Hoàng Kim Tuyến (hoangtuyen1962bmt@...) nhập ngũ ngày 18/6/1980, là lái xe Tổng cục Kỹ thuật. Cuối năm 1982, ông được điều động làm việc tại Tổng kho 765 đóng quân tại thị xã Buôn Ma Thuột. Tháng 6/1985, ông chuyển ngành, đến nay chưa nghỉ hưu. Vậy ông Tuyến có được đổi mã thẻ BHYT từ số 4 sang số 2 không?

Trường hợp có hồ sơ, giấy tờ chứng minh là sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp đã hoàn thành nhiệm vụ thì thẻ BHYT được đổi theo mã quyền lợi cựu chiến binh

Về vấn đề này, BHXH Việt Nam trả lời như sau:

Căn cứ Điểm 2, Khoản 15, Điều 1 Luật số 46/2014/QH13 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật BHYT: “Trường hợp một người thuộc nhiều đối tượng tham gia BHYT thì được hưởng quyền lợi BHYT theo đối tượng có quyền lợi cao nhất”.

Trường hợp của ông, theo nội dung hỏi thì ông nhập ngũ từ ngày 18/6/1980, nếu ông đang đóng và cấp thẻ BHYT theo đối tượng người lao động, đồng thời có hồ sơ, giấy tờ chứng minh là sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp đã hoàn thành nhiệm vụ tại ngũ trong thời kỳ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc đã chuyển ngành về làm việc tại các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp (theo Điểm b, Khoản 4 Điều 3 Nghị định số 146/2018/NĐ-CP ngày 17/10/2018 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn biện pháp thi hành một số điều của Luật BHYT) thì thẻ BHYT được đổi theo mã quyền lợi của đối tượng cựu chiến binh, có ký hiệu là số 2 (được quỹ BHYT thanh toán 100% chi phí khám bệnh, chữa bệnh thuộc phạm vi được hưởng BHYT).

Chinhphu.vn

Từ khóa: Thẻ BHYT , mã quyền lợi , cựu chiến binh