(Chinhphu.vn) – Ông Nguyễn Thanh Dinh (tỉnh Khánh Hòa) hàng tháng nhận lương hưu qua tài khoản ngân hàng. Sắp tới gia đình con của ông Dinh làm hồ sơ bảo lãnh cho ông đi định cư ở Hoa Kỳ. Vậy, ông Dinh phải thực hiện việc ủy quyền và làm hồ sơ khai báo như thế nào để tiếp tục hưởng lương hưu?

BHXH Việt Nam trả lời ông Dinh như sau:

Tại Điểm a, Khoản 7 Công văn số 3706/BHXH-TCKT ngày 28/9/2015 của BHXH Việt Nam hướng dẫn thực hiện Điều 3 Quyết định số 919/QĐ-BHXH quy định trách nhiệm của người hưởng (người ủy quyền): "Người hưởng lập Giấy ủy quyền lĩnh thay lương hưu, trợ cấp BHXH (theo mẫu 18-CBH đính kèm) khi ủy quyền cho người khác nhận thay lương hưu, trợ cấp BHXH….. Thời hạn của Giấy ủy quyền theo thỏa thuận của người ủy quyền và người được ủy quyền, nếu không thỏa thuận thì thời hạn ủy quyền là 01 năm kể từ ngày xác lập việc ủy quyền theo quy định của Luật Dân sự”.

Theo đó, để nhận lương hưu trợ cấp BHXH hàng tháng, ông Dinh lập Giấy ủy quyền theo mẫu 18-CBH ban hành kèm theo Quyết định số 919/QĐ-BHXH ngày 26/8/2015 của BHXH Việt Nam sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 01/QĐ-BHXH, Quyết định số 1399/QĐ-BHXH và Quyết định số 488/QĐ-BHXH của BHXH Việt Nam để ủy quyền cho người khác nhận thay lương hưu của ông Dinh trong thời gian ông Dinh định cư ở nước ngoài.

Nếu ông Dinh lập ủy quyền ở Việt Nam thì ông lấy xác nhận của cơ quan địa phương nơi ông Dinh cư trú; nếu ông Dinh lập Giấy ủy quyền ở nước ngoài thì ông Dinh lấy xác nhận của Đại sứ quán hoặc cơ quan đại diện Việt Nam hoặc chính quyền địa phương ở nước nơi ông Dinh đang định cư, cư trú hoặc tạm trú. Trường hợp lấy xác nhận của chính quyền địa phương ở nước nơi ông Dinh đang định cư, cư trú hoặc tạm trú khi nộp cho cơ quan BHXH giải quyết phải kèm theo bản dịch sang tiếng Việt của phòng công chứng.

Người lĩnh thay có trách nhiệm thông báo kịp thời cho đại diện chi trả hoặc BHXH cấp huyện trong trường hợp người hưởng chế  độ BHXH xuất cảnh trái phép hoặc bị Tòa án tuyên bố là mất tích hoặc chết hoặc có căn cứ xác định việc hưởng BHXH không đúng quy định của pháp luật, nếu vi phạm phải hoàn trả số tiền đã nhận và bị xử lý theo quy định của pháp luật.

Tại Điều 65 Luật BHXH năm 2014 có hiệu lực thi hành từ 1/1/2016 quy định: Người đang hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng ra nước ngoài để định cư được giải quyết hưởng trợ cấp BHXH một lần.

Vì vậy, sang năm 2016 ông Dinh đi định cư ở nước ngoài nếu ông Dinh có nhu cầu được giải quyết hưởng một lần thì ông Dinh đến cơ quan BHXH nơi ông Dinh đang nhận chế độ để được hướng dẫn, giải quyết.

Chinhphu.vn