(Chinhphu.vn) – Ông Trần Quang Hòa (TP. Hải Phòng) tham gia BHXH bắt buộc được 14 năm 11 tháng. Năm nay ông 60 tuổi, được cơ quan chốt sổ BHXH và ông đã nhận sổ. 

Người tham gia BHXH tự nguyện có thể đóng một lần cho số năm thiếu

Ông Hòa hỏi, ông có được đóng BHXH tự nguyện không? Từ năm 2016, ông có được đóng tiền một lần để được hưởng lương hưu ngay sau hoàn tất số tiền nộp thay vì phải chờ đủ 20 năm không?

Về vấn đề này, BHXH Việt Nam trả lời ông Hòa như sau:

Theo quy định tại Điểm 2 Khoản 9 Nghị định số 190/2007/NĐ-CP ngày 28/12/2007 của Chính phủ hướng dẫn một số điều của Luật BHXH về BHXH tự nguyện thì nam đủ 60 tuổi, nữ đủ 55 tuổi nhưng thời gian đóng BHXH còn thiếu không quá 5 năm mà chưa nhận BHXH một lần có nhu cầu tham gia BHXH tự nguyện thì được đóng tiếp cho đến khi đủ 20 năm để đủ điều kiện về thời gian đóng BHXH được hưởng chế độ hưu trí.

Đối chiếu với quy định nêu trên thì trường hợp ông Hòa đủ 60 tuổi, có 14 năm 11 tháng tham gia BHXH bắt buộc không thuộc đối tượng được đóng tiếp BHXH tự nguyện theo quy định của Luật BHXH số 71/2006/QH11.

Theo quy định tại Điểm d Khoản 2, Khoản 3 Điều 87 Luật BHXH số 58/2014/QH13 có hiệu lực từ 1/1/2016 thì người tham gia BHXH tự nguyện được lựa chọn phương thức đóng một lần cho những năm còn thiếu theo quy định của Chính phủ. Vì vậy, đề nghị ông Hòa chờ Chính phủ ban hành Nghị định hướng dẫn để thực hiện theo quy định.

 Chinhphu.vn

Từ khóa: Luật Bảo hiểm xã hội , tự nguyện , một lần , nghỉ hưu , bắt buộc