(Chinhphu.vn) – Bà Hoàng Thị Vĩnh Hà (TP. Hà Nội) làm việc tại Công ty TNHH Thời trang Ngọc Thành. Ngày 26/6/2015, bà Hà bị ốm và có xin Công ty nghỉ làm để đi khám bệnh tại Bệnh viện Trường Đại học Y.

Bà Hà đã đề nghị bác sĩ điều trị cấp cho bà Giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH, nhưng do Trưởng khoa đi vắng nên bác sĩ đã hẹn trả giấy cho bà Hà sau 5 ngày điều trị. Ngày 3/7/2015, bà Hà đến lấy Giấy chứng nhận, nhân viên BHXH tại Bệnh viện ghi bà được nghỉ 5 ngày từ ngày 26/6/2015 đến ngày 30/6/2015 nhưng ngày bác sĩ ký lại đề ngày 3/7/2015. 

Bà Hà nộp Giấy nghỉ việc hưởng BHXH cho BHXH quận Đống Đa, TP. Hà Nội để được chi trả chế độ, tuy nhiên BHXH quận Đống Đa đã từ chối thanh toán với lý do, ngày bác sĩ ký, đóng dấu không trùng với ngày đi thăm khám và trả lại hồ sơ cho công ty bà.

Bà Hà hỏi, trường hợp của bà so với các quy định về BHXH thì có hợp lệ không? Có quy định nào hướng dẫn ngày bác sĩ ký, đóng dấu phải không được khác với ngày thăm khám không?

Về vấn đề này, BHXH Việt Nam trả lời bà Hà như sau:

Giấy Chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH do bác sĩ, y sĩ làm việc trong các cơ sở y tế có thẩm quyền theo quy định của pháp luật và có đăng ký chữ ký với cơ quan BHXH ghi và cấp cho người lao động tham gia BHXH để nghỉ việc điều trị ngoại trú hoặc chăm con ốm. Khi người lao động (tham gia BHXH bắt buộc) đi thăm khám tại cơ sở y tế, căn cứ tình trạng sức khỏe của người lao động, bác sĩ sẽ xác nhận số ngày nghỉ cần phải nghỉ việc để điều trị bệnh ngoại trú trên Giấy Chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH kể từ ngày khám bệnh tại cơ sở y tế, ngày cấp Giấy Chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH phải khớp với ngày thăm khám tại cơ sở y tế.

Trường hợp của bà Hà, Giấy nghỉ việc hưởng BHXH cấp ngày 3/7/2015 nhưng ngày nghỉ trên Giấy Chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH ghi từ ngày 26/6/2015 đến ngày 30/6/2015. Do bà nghỉ để điều trị bệnh ngoại trú trước sau đó xin cấp Giấy Chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH là chưa phù hợp về thời gian phát sinh tại thời điểm nghỉ việc hưởng BHXH nên BHXH quận Đống Đa từ chối thanh toán chế độ ốm đau đối với bà là có căn cứ.

Chinhphu.vn