(Chinhphu.vn) – Công ty TNHH Triumph International Việt Nam (tỉnh Bình Dương) hỏi: Người học nghề, tập nghề có thuộc đối tượng tham gia BHXH bắt buộc không?

Về vấn đề này, Bộ Lao động - Thương binh và xã hội trả lời như sau:

Theo quy định tại khoản 1, Điều 2 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2006 thì người lao động thuộc diện tham gia BHXH bắt buộc là công dân Việt Nam, làm việc theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn, hợp đồng lao động có thời hạn từ 3 tháng trở lên.

Căn cứ vào quy định nêu trên thì người học nghề, tập nghề không thuộc đối tượng tham gia BHXH bắt buộc.

Chinhphu.vn