(Chinhphu.vn) Người lao động đã đủ điều kiện về tuổi nhưng thời gian đóng BHXH chưa đủ 20 năm thì được đóng cho đến khi đủ 20 năm để hưởng lương hưu.

Ông Lê Thế Nghĩa (TP Hà Nội) sinh ngày 3/6/1956, đóng BHXH bắt buộc được 13 năm 10 tháng. BHXH quận Tây Hồ, TP Hà Nội chốt sổ BHXH cho ông ngày 22/6/2016 nhưng ông chưa nhận bất kỳ khoản trợ cấp nào. Ông Nghĩa muốn biết thủ tục để hưởng chế độ hưu trí cần những giấy tờ gì?

Về vấn đề này, BHXH TP Hà Nội trả lời như sau:

Ông Nghĩa sinh năm 1956, có thời gian tham gia BHXH là 13 năm 10 tháng, theo quy định tại Điều 54, Điều 55 Luật Bảo hiểm xã hội số 58/2014/QH13, ông không đủ điều kiện hưởng lương hưu bắt buộc.

Căn cứ theo quy định tại Khoản 2 Điều 73 Luật BHXH số 58/2014/QH13 về điều kiện hưởng lương hưu của đối tượng tham gia BHXH tự nguyện: “Người lao động đã đủ điều kiện về tuổi nhưng thời gian đóng bảo hiểm xã hội chưa đủ 20 năm thì được đóng cho đến khi đủ 20 năm để hưởng lương hưu”.

Như vậy, trường hợp của ông có thể đóng BHXH tự nguyện một lần cho đủ 20 năm để hưởng chế độ hưu trí.

Chinhphu.vn

Từ khóa: BHXH , lương hưu , nghỉ hưu , bắt buộc , tự nguyện , Luật BHXH