(Chinhphu.vn) – Theo phản ánh của bà Nguyễn Thị Mỹ Dung (TP. Hồ Chí Minh), Công ty của bà Dung xây dựng hệ thống thang, bảng lương, đã được Phòng Lao động-Thương binh và Xã hội chấp thuận. Sau đó Công ty tuyển dụng, thỏa thuận mức lương với người lao động, tuy nhiên, khi làm hồ sơ tham gia BHXH, cơ quan BHXH không chấp nhận.

Lý do cơ quan BHXH đưa ra là thang lương đăng ký cho cấp bậc nhân viên của Công ty bậc 1 là 4.000.000 đồng, bậc 2 là 4.500.000 đồng, bậc 3 là 5.000.000 đồng. Nhưng khi tuyển dụng, giữa công ty và người lao động thỏa thuận mức lương đóng BHXH là 4.800.000 đồng không có trong thang lương. Bà Dung hỏi, việc cơ quan BHXH không nhận hồ sơ có đúng không?

Về vấn đề này BHXH Việt Nam trả lời bà Nguyễn Mỹ Dung như sau:

Theo quy định tại khoản 2 Điều 94 Luật BHXH năm 2006, đối với người lao động đóng BHXH theo chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định thì tiền lương, tiền công tháng đóng BHXH là mức tiền lương, tiền công ghi trong hợp đồng lao động.

Theo quy định tại Khoản 2 Điều 10 Nghị định số 49/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về tiền lương thì doanh nghiệp có trách nhiệm xây dựng hoặc rà soát sửa đổi, bổ sung thang lương, bảng lương, chuyển xếp lương, bổ sung hợp đồng lao động, thỏa ước lao động tập thể và thực hiện thủ tục ban hành theo quy định, làm căn cứ trả lương, đóng BHXH đối với người lao động.

Do đó, trường hợp tiền lương, tiền công ghi trên hợp đồng lao động làm căn cứ đóng BHXH không phải là tiền lương theo thang, bảng lương do Công ty bà Dung xây dựng đã đăng ký với cơ quan quản lý Nhà nước về lao động là không đúng với quy định của pháp luật.

Vì vậy, đề nghị bà Dung liên hệ với Công ty điều chỉnh lại tiền lương ghi trên hợp đồng lao động làm căn cứ đóng BHXH bắt buộc đối với người lao động theo đúng quy định.

Chinhphu.vn