(Chinhphu.vn) – Ông Trần Văn Đoàn (tỉnh Nam Định) nhập ngũ tháng 9/1982. Tháng 12/1985, xuất ngũ, về cơ quan cũ làm việc. Tháng 11/1998, ông nghỉ việc hưởng chế độ theo Quyết định 176-HĐBT.

Tháng 6/2011, ông Đoàn được công nhận là Hội viên Hội Cựu chiến binh Việt Nam. Vậy, ông có thuộc đối tượng hưởng chế độ BHYT theo Quyết định 62/2011/QĐ-TTg không?

BHXH Việt Nam trả lời ông Đoàn như sau:

Khoản 1, Điều 2 Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg ngày 9/11/2011 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ, chính sách đối với đối tượng tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế ở Campuchia, giúp bạn Lào sau ngày 30/4/1975 đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc quy định, đối với người nhập ngũ trực tiếp tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc sau ngày 30/4/1975 đã chuyển ngành sau đó thôi việc trước ngày 1/1/1995 hoặc thương binh nặng đang điều dưỡng tại các đoàn điều dưỡng thương binh, hiện không thuộc diện hưởng chế độ hưu trí, chế độ mất sức lao động, chế độ bệnh binh hàng tháng thì thuộc đối tượng được ngân sách Nhà nước mua thẻ BHYT.

Theo đó, trường hợp của ông Đoàn, đã chuyển ngành từ tháng 12/1985 và thôi việc vào tháng 11/1998 thì không được ngân sách Nhà nước mua thẻ BHYT theo Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg.

Để được hưởng chế độ khám, chữa bệnh BHYT, ông có thể tham gia theo hình thức hộ gia đình và được hưởng 100% chi phí khám, chữa bệnh BHYT nếu ông có đủ hồ sơ, giấy tờ chứng thực thời gian tham gia chiến đấu và phục vụ chiến đấu tại biên giới phía Bắc sau ngày 30/4/1975.

Chinhphu.vn

 

Từ khóa: 62/2011/QĐ-TTg