(Chinhphu.vn) – Vợ ông Lâm Quang Hà (Vĩnh Phúc) làm việc cho công ty nước ngoài. Vợ ông đang mang thai, dự kiến sinh tháng 12/2015, nhưng hợp đồng với công ty đến tháng 11/2015 kết thúc. Ông Hà hỏi, khi nghỉ việc, vợ ông có được sử dụng thẻ BHYT nữa không? Nếu thẻ bị thu hồi thì vợ ông cần làm gì để tiếp tục tham gia BHYT?

Bảo hiểm xã hội Việt Nam trả lời ông Lâm Quang Hà như sau:

Theo quy định tại Khoản 1, Điều 12 Luật BHYT số 46/2014/QH13 ngày 13/6/2014 của Quốc hội, đối tượng tham gia BHYT là người lao động làm việc theo hợp đồng lao động (HĐLĐ) không xác định thời hạn, HĐLĐ có thời hạn từ đủ 3 tháng trở lên.

Như vậy, khi người lao động nghỉ việc, chấm dứt HĐLĐ tại đơn vị thì không thuộc đối tượng tham gia BHYT tại đơn vị. Đồng thời, khi người lao động nghỉ việc, đơn vị có trách nhiệm báo giảm với cơ quan BHXH và thu hồi lại thẻ BHYT của người lao động.

Đối với trường hợp vợ của ông Hà, tháng 11/2015 chấm dứt HĐLĐ tại đơn vị thì từ tháng 12/2015 không thuộc đối tượng tham gia BHYT tại đơn vị.

Trường hợp thẻ BHYT còn giá trị sử dụng thì vợ ông Hà phải có trách nhiệm nộp lại thẻ BHYT cho đơn vị để nộp lại cho cơ quan BHXH.

Trường hợp vợ ông Hà tiếp tục tham gia BHYT để hưởng các chi phí khám, chữa bệnh khi sinh con thì có thể đăng ký tham gia BHYT theo hình thức hộ gia đình tại Đại lý thu BHXH, BHYT hoặc cơ quan BHXH nơi cư trú, nếu đóng BHYT kịp thời thì giá trị sử dụng trên thẻ BHYT mới được nối tiếp với ngày hết hạn của thẻ lần trước.

Chinhphu.vn