(Chinhphu.vn) – Bà Nguyễn Thị Thanh (TP. Hải Phòng) nhận nuôi một em bé hơn một tuần tuổi, có biên bản bàn giao của phường, nhưng gần 4 tháng sau bà mới được cấp Chứng nhận nuôi con nuôi. Vậy, bà được tính hưởng chế độ thai sản từ ngày có biên bản bàn giao hay ngày ghi trên giấy Chứng nhận?

Bảo hiểm xã hội Việt Nam trả lời bà Nguyễn Thị Thanh như sau:

Theo quy định tại Khoản 2, Điều 28 Luật Bảo hiểm xã hội, điều kiện hưởng chế độ thai sản khi nhận nuôi con nuôi là người lao động phải đóng từ đủ 6 tháng trở lên trong vòng 12 tháng trước khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi.

Nếu bà Thanh thuộc đối tượng đóng BHXH bắt buộc và đủ điều kiện hưởng chế độ thai sản theo quy định nêu trên thì thời điểm tính hưởng chế độ thai sản khi nhận nuôi con nuôi đối với bà căn cứ vào ngày bà nhận nuôi con nuôi ghi trên Giấy Chứng nhận nuôi con nuôi tới khi em bé được 4 tháng tuổi, nếu bà nhận nuôi con nuôi trước ngày 1/5/2013 và tới khi em bé được 6 tháng tuổi, nếu bà nhận nuôi con nuôi từ ngày 1/5/2013 trở đi.

 Chinhphu.vn

Từ khóa: Chế độ thai sản , nhận con nuôi , BHXH