(Chinhphu.vn) – Ông Lê Hải Chiều là chuyên viên chính tại Công ty TNHH MTV Tem Bưu chính. Tháng 8/2016, ông được nâng bậc lương lên hệ số 2,17. Ông Chiều hỏi, ông cần làm thủ tục gì để chứng minh đủ điều kiện khám chữa bệnh ban đầu tại Bệnh viện Thống Nhất, TP. Hồ Chí Minh?

Về vấn đề này, BHXH TP. Hồ Chí Minh trả lời như sau:

Định kỳ hàng quý, BHXH TP. Hồ Chí Minh có thông báo cập nhật danh sách các cơ sở khám chữa bệnh nhận đăng ký khám chữa bệnh BHYT ban đầu trên trang thông tin điện tử (địa chỉ: http://bhxhtphcm.gov.vn/danhmuc) tại các bệnh viện và Đại lý thu BHYT.

Tại thời điểm quý 2/2017 theo Công văn số 374/BHXH-CST ngày 27/2/2017 của BHXH TP. Hồ Chí Minh về việc danh sách đăng ký khám chữa bệnh BHYT ban đầu quý 2/2017 thì Bệnh viện Thống Nhất có tiếp nhận đăng ký khám chữa bệnh BHYT ban đầu cho đối tượng tăng mới (trừ đối tượng hộ gia đình tăng mới) và đổi nơi khám chữa bệnh BHYT ban đầu.

Vì vậy, ông có thể tham khảo danh sách các cơ sở khám chữa bệnh nhận đăng ký khám chữa bệnh BHYT ban đầu hằng quý để lựa chọn nơi khám chữa bệnh phù hợp, lập hồ sơ đổi nơi đăng ký khám chữa bệnh BHYT ban đầu theo phiếu GNHS 402 nộp cho cơ quan BHXH nơi cấp thẻ trong thời gian 10 ngày đầu mỗi quý để được giải quyết.

Đối với thẻ BHYT do các tỉnh, thành phố khác phát hành, để đăng ký khám chữa bệnh BHYT ban đầu (trường hợp tăng mới, và đổi nơi khám chữa bệnh BHYT ban đầu) tại Bệnh viện Thống Nhất phải có Giấy xác nhận tiếp nhận khám chữa bệnh của bệnh viện và liên hệ với cơ quan BHXH nơi phát hành thẻ để được hướng dẫn thủ tục đăng ký hoặc đổi nơi đăng ký khám chữa bệnh BHYT ban đầu theo quy định.

Chinhphu.vn

Từ khóa: Khám chữa bệnh , BHYT