(Chinhphu.vn) – Chiều 3/5, Bộ GD&ĐT chính thức thông tin về kết quả thực nghiệm và khảo sát ý kiến giáo viên, cán bộ quản lý về dự thảo các chương trình môn học, hoạt động giáo dục trong chương trình giáo dục phổ thông mới.

Bộ GD&ĐT thông tin về kết quả thực nghiệm chương trình giáo dục phổ thông mới. Ảnh: VGP/Phương Liên

GS.TS Nguyễn Minh Thuyết, Tổng Chủ biên chương trình cho biết Ban soạn thảo vừa kết thúc một tháng đi địa phương để thực nghiệm các môn học (từ ngày 23/3-23/4) nhằm đánh giá tính khả thi và tác động của chương trình mới đến người dạy, người học.

Trong một tháng qua, Ban soạn thảo chương trình đã phối hợp với các Sở GD&ĐT chọn 48 trường học (18 trường tiểu học, 18 trường THCS và 12 trường THPT) ở 6 tỉnh, thành phố, đại diện cho 6 vùng phát triển của Việt Nam, gồm: Hà Nội, Lào Cai, Bình Định, Lâm Đồng, Cần Thơ, Bà Rịa-Vũng Tàu để tiến hành thực nghiệm chương trình môn học mới.

Mỗi tỉnh, thành phố chọn 3 trường tiểu học, 3 trường THCS và 2 trường THPT để triển khai việc thực nghiệm. Số giáo viên thực hiện các bài học thực nghiệm gồm 528 giáo viên tiểu học, 602 giáo viên THCS và 352 giáo viên THPT.

Các trường học được lựa chọn tham gia thực nghiệm chương trình mới có điều kiện cơ sở vật chất, thuộc địa bàn kinh tế-xã hội khác nhau. Cách chọn mẫu này nhằm đánh giá được chính xác nhất chương trình môn học đã phù hợp, có gây được hứng thú cho học sinh và vừa sức giảng dạy của giáo viên ở các vùng miền khác nhau hay chưa. Ngoài ra, cách chọn này cũng giảm khoảng cách về kết quả giữa thực nghiệm với áp dụng đại trà.

Nội dung, phương pháp và cách thức đánh giá mới đã được đưa ra thực nghiệm lần này. Theo đó, Ban soạn thảo chỉ định bài, cung cấp tài liệu hướng dẫn và tập huấn cho giáo viên để giáo viên soạn giáo án rồi thực hiện giờ dạy. Sau mỗi tiết học, thành viên Ban soạn thảo sẽ nghe học sinh phản hồi về sự hiểu bài, hứng thú của các em. Giáo viên dạy thực nghiệm phát phiếu về chương trình từng môn học.

Sau khi có kết quả thực nghiệm và khảo sát ý kiến giáo viên, cán bộ quản lý về dự thảo các chương trình môn học, hoạt động giáo dục trong chương trình giáo dục phổ thông mới, Bộ GD&ĐT, Ban soạn thảo chương trình sẽ rút kinh nghiệm, hoàn thiện chương trình trước khi triển khai đại trà.

Theo GS.TS Nguyễn Minh Thuyết, giáo viên và cán bộ quản lý các trường tham gia thực nghiệm đều đánh giá cao ưu điểm và triển vọng của chương trình giáo dục phổ thông mới. Theo đó, chương trình các môn học đã xác định đúng các phẩm chất và năng lực mà môn học đã hình thành, phát triển cho học sinh. Phần lớn các bài học thực nghiệm đã xác định đúng những yêu cầu cần đạt ở mỗi bài học, chú trọng tổ chức các hoạt động học tập, tương tác của học sinh.

Tuy nhiên, một số yêu cầu cần đạt còn cao so với trình độ của học sinh, nội dung một số bài thực nghiệm tương đối khó, một số bài vẫn còn nặng về trang bị kiến thức, dung lượng của một số bài chưa phù hợp với thời lượng dạy học. Việc bố trí nhiều đơn vị kiến thức trong một bài học không tạo điều kiện cho học sinh thực hiện các hoạt động khám phá, luyện tập và vận dụng kiến thức vào đời sống.

Đó là những hạn chế, bất cập cần được mỗi nhóm tác giả chương trình môn học nghiêm túc xem xét và kiên quyết khắc phục trong thời gian tới, GS.TS Nguyễn Minh Thuyết cho biết.

Nhật Nam