(Chinhphu.vn) – Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội vừa bàn hành Thông tư số 10/2017/TT-BLĐTBXH quy định mẫu bằng tốt nghiệp trung cấp và cao đẳng mới.

Ảnh minh họa
Thông tư quy định bằng tốt nghiệp được in hai mặt gồm 4 trang, mỗi trang có kích thước 190 mm x 135 mm, chữ in trên bằng tốt nghiệp dùng phông chữ Time New Roman. Mặt trước trang 1 và trang 4 có nền màu đỏ; mặt sau gồm trang 2 và trang 3 có nền màu vàng, hoa văn viền màu vàng đậm.

Ngoài những quy định phải ghi rõ cơ sở giáo dục, ngành học, họ tên người được cấp bằng, giới tính, ngày tháng năm sinh… bằng tiếng Việt, Thông tư cũng yêu cầu các nội dung trên phải được ghi sang tiếng Anh.

Các trường tự chủ, tự chịu trách nhiệm trong việc in, quản lý phôi bằng tốt nghiệp theo quy định tại Thông tư này. Việc in phôi bằng tốt nghiệp phải đảm bảo chặt chẽ, an toàn, bảo mật và phải được lập sổ quản lý.

Đối với phôi bằng tốt nghiệp bị hư hỏng, viết sai chất lượng không bảo đảm, chưa sử dụng do thay đổi phôi mẫu thì hiệu trưởng phải lập hội đồng xử lý, có biên bản hủy bỏ và được lưu vào hồ sơ để theo dõi và quản lý và phải báo cáo cho Sở Lao động – Thương binh và Xã hội nơi trường đóng trụ sở chính trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày hủy phôi bằng tốt nghiệp. Trường hợp phôi bằng bị mất, các trường có trách nhiệm lập biên bản và thông báo ngay với cơ quan công an, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội nơi trường đóng trụ sở chính để kịp thời xử lý. Bằng tốt nghiệp bị viết, in sai, đã được ký, đóng dấu cũng được xử lý như trên.

Về thời hạn cấp bằng tốt nghiệp, Thông tư nêu rõ, Hiệu trưởng có trách nhiệm tổ chức trao bằng tốt nghiệp cho người học đủ điều kiện cấp bằng tốt nghiệp trong thời gian 30 ngày làm việc kể từ ngày người học kết thúc thi môn thi tốt nghiệp cuối cùng hoặc bảo vệ chuyên đề khóa luận tốt nghiệp (đối với tổ chức đào tạo theo niên chế) hoặc kết thúc môn học, mô đun cuối cùng trong chương trình đào tạo (đối với tổ chức đào tạo theo phương thức tích lũy mô đun hoặc tín chỉ). Trong thời gian chờ cấp bằng tốt nghiệp người học đủ điều kiện cấp bằng tốt nghiệp được hiệu trưởng cấp giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời.

Các mẫu bằng này được áp dụng từ ngày 26/4/2017.

Tuệ Văn