(Chinhphu.vn) - Quốc tế hóa trong giáo dục đại học, xây dựng những “trường đại học quốc tế của người Việt, cho người Việt” đang là phương châm hành động mà Tập đoàn giáo dục Nguyễn Hoàng (NHG) hướng tới trong thời gian qua.
Tập đoàn Nguyễn Hoàng nỗ lực để có những trường đại học quốc tế cho người Việt 
Điều đó đã được minh chứng qua hàng loạt các quyết định mang tính chiến lược của NHG như xây dựng ĐH Quốc tế Hồng Bàng, ĐH Hoa Sen, ĐH Bà Rịa-Vũng Tàu, ĐH Gia Định. Hay mới đây nhất, NHG đã thành lập Ban Đại học và Hội đồng Đại học để điều hành và quyết định chiến lược phát triển chung của các trường đại học thành viên.

Phân tích về lợi ích và sự sáng tạo trong việc thành lập Ban Đại học và Hội đồng Đại học tại NHG, PGS.TS Thái Bá Cần, Phó Tổng Giám đốc phát triển đại học, Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng Đại học NHG cho biết, Ban Đại học và Hội đồng Đại học sẽ cộng hưởng giá trị của các trường đại học với nhau, từ đó tận dụng nguồn lực, phát huy thế mạnh của từng trường, kết nối trợ lực các trường với nhau. Tuy nhiên, sự cộng hưởng này không triệt tiêu lẫn nhau hay tạo xung đột trong hệ thống vì NHG vẫn dành toàn quyền tự chủ, tự do trong học thuật và quản trị cho các trường. Và đây chính là một trong những tiền đề quan trọng để tiến tới mục tiêu quốc tế hóa các trường đại học trong hệ thống của NHG.

Bên cạnh đó, PGS.TS Thái Bá Cần cho rằng, việc hệ thống đại học của NHG gia tăng mạnh mẽ về chất lượng lẫn số lượng trong vòng 3 năm qua không chỉ khẳng định giáo dục đại học tư thục đang phát triển nhanh chóng và có khả năng thực hiện tốt các sứ mệnh giảng dạy, nghiên cứu và phục vụ cộng đồng mà với những định hướng về đổi mới phương pháp giảng dạy, nghiên cứu khoa học đang chứng minh xu hướng quốc tế hoá nền đại học của NHG để đào tạo nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu mới của thời đại.

Đồng quan điểm với PGS.TS Thái Bá Cần, GS.TS Mai Hồng Quỳ, Hiệu trưởng Đại học Hoa Sen (HSU) phân tích, trong một thời gian dài, tại Việt Nam, giáo dục công lập đóng vai trò chủ đạo và được tạo điều kiện bồi dưỡng, xây đắp các nguồn lực về tài chính, con người và cơ sở vật chất. Quan niệm trường tư thục ít nhiều còn xa lạ và chưa nhận được sự tín nhiệm từ xã hội.

Vì thế, điều khó khăn nhất và cũng là thách thức lớn nhất với các trường tư thục thời gian vừa qua là quan niệm của xã hội, mà cụ thể là quan niệm của phụ huynh và học sinh về chất lượng giáo dục tư thục. Do đó, phải làm sao gây dựng lòng tin cho phụ huynh, học sinh, khẳng định vị thế của giáo dục đại học tư thục trong nền giáo dục nói riêng và cả xã hội nói chung đang là nhiệm vụ sống còn của các trường tư thục.

Muốn thực hiện được các nhiệm vụ trên, các trường ĐH tư thục phải nhanh chóng đổi mới các hoạt động giáo dục như: Phương pháp giảng dạy, kiểm định chất lượng đào tạo, nghiên cứu khoa học… Chỉ có những thay đổi, đổi mới đó, các trường đại học nói chung mới cung cấp cho xã hội nguồn nhân lực có chất lượng cao, đáp ứng được yêu cầu quốc tế hoá, hội nhập của nền kinh tế - xã hội.

Việc là đơn vị đầu tiên thành lập Hội đồng Đại học và Ban Đại học của NHG cho thấy Tập đoàn đã xây dựng được một cơ chế hỗ trợ hàng dọc về mặt chuyên môn trong cách quản lý các trường đại học thuộc Tập đoàn, từ đó thực hiện tốt mong muốn của NHG đẩy mạnh mảng giáo dục đại học.

Dước góc nhìn của một Hiệu trưởng đang quản lý, điều hành một trường đại học quốc tế, PGS.TS Hồ Thanh Phong, Phó Tổng giám đốc NHG, Hiệu trưởng Đại học Quốc tế Hồng Bàng (HIU) cho rằng, quốc tế hóa sẽ đóng góp cho chất lượng, thương hiệu của trường và sứ mạng của Tập đoàn. Việc thành lập Hội đồng Đại học cũng giúp chia sẻ nguồn lực tốt nhất, đầu tư hiệu quả nhất, tạo ra những chiến lược phát triển hay nhất cho các trường thành viên - trong đó có HIU.

Cụ thể tại HIU, PGS.TS Hồ Thanh Phong cho biết, cùng với những lợi thế về con người gồm đội ngũ giảng viên và sinh viên giỏi, cơ sở vật chất đang sẵn có từ HIU, với sự có mặt của Hội đồng Đại học NHG, HIU sẽ có tiềm lực nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo, nhất là thực hiện quốc tế hóa trong đào tạo để từ đó hoàn thành mục tiêu xây dựng thành công “Đại học quốc tế của người Việt”.

Cũng chia sẻ kinh nghiệm về xu hướng quốc tế hoá tại HSU, GS.TS Mai Hồng Quỳ khẳng định, HSU sẽ phát triển theo 3 tiêu chí là đại học ứng dụng, đại học thông minh và đại học quốc tế. Trong đó, xu hướng quốc tế hóa không chỉ thể hiện ở việc liên kết đào tạo, sử dụng các chương trình giáo dục tiên tiến, khai thác các giáo trình mang tính quốc tế cao, gửi sinh viên theo học hoặc thực tập ở nước ngoài mà còn bao gồm cả việc HSU sẽ trở thành nơi học tập lý tưởng cho sinh viên nước ngoài. Trong tương lai, HSU sẽ mở thêm các ngành nghề mới đáp ứng các tiêu chí của yêu cầu quốc tế hóa hiện nay.

Minh Thi